Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 908/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-09-16

II C 1207/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 listopada 2015

Data publikacji: 19 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

śródmieście w łodzi, załączony akt sprawy, pełnomocnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • śródmieście w łodzi, załączony akt sprawy, spółdzielnia, klauzula wykonalności, uchylenie uchwały zarządu, postępowanie egzekucyjne, licznik, zadośćuczynienie, dopuszczenie dowodów z opinii, ilość wody, rachunkowość, korupcja, lokal, pełnomocnik, strata moralna, pozwany pełnomocnik, wniosek o dopuszczenie dowodu, komornik sądowy przy sądzie, norma zużycia wody, ryczałt
Zobacz»

I ACa 231/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 30 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pełnomocnik, należyta staranność, nienależyte wykonanie, pozwany, adwokat
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nienależne wykonanie zobowiązania
 • Ważne frazy
  • pełnomocnik, pełnomocnik substytucyjny, należyta staranność, zarzut do opinii, wniosek o powołanie, powołania nowe, koncepcja prowadzenia sprawy, działanie pełnomocników, staranność zawodowa adwokata, nienależyte wykonanie, pozwany, zarzut potrącenia, zawieszenie postępowania, wniosek o zawieszenia, otwór drzwiowy, sprawa przed sądem rejonowym, adwokat, wynagrodzenie za wykonanie robót, zapłata wynagrodzenia za wykonanie, zastrzeżenie do protokołów
Zobacz»

I C 2289/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 6 lipca 2021

Data publikacji: 19 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, pełnomocnik interwenienta ubocznego, zaniedbanie i błąd, wniosek o uzasadnienie, pełnomocnik z urzędu, adwokat, odpowiedzialność, własne zaniedbanie, korzystny wynik sprawy, dziekan okręgowej rady adwokackiej, przegranie sprawy, hipotetyczny przebieg zdarzeń, obecnie dochodzone roszczenie, wiedza i logik, nienależyte wykonanie zobowiązania, możliwość uzgodnienia, staranność, sprawa pełnomocnicy, profesjonalny pełnomocnik, związek przyczynowy między faktem
Zobacz»

I ACa 1230/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2016

Data publikacji: 14 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wniesienie apelacji, wypowiedzenie pełnomocnictwa, prawnik, adwokat, nienależyte wykonanie zobowiązania, pełnomocnik, wniesienie środków zaskarżenia, sekretarka, wyrok z uzasadnieniem, substytucja, omyłka w dacie, termin do złożenia apelacji, wiara powoda, doręczenie wyroku, data wpływu, termin do wniesienia apelacji, data doręczenia, wpływu wyroków, duża szansa
Zobacz»

I ACa 959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • żądanie zapłaty zadośćuczynienia, adwokat, należyta staranność, pełnomocnik powódki, pozwany, szkoda, pełnomocnik, warszawa, staranność zawodowa adwokata, konkretne zaniedbanie, klient, poprzednia sprawa, instancja w sprawach, nienależyte wykonanie, powaga rzeczy osądzonej, zebranie materiału dowodowego, należna stawka podatku, zasada etyki zawodowej, termin apelacji, odpowiedzialność
Zobacz»

I1 C 2279/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do odmowy dania, pozwany, opłata od pozwów, te sprawy, przegranie sprawy, pełnomocnik, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, zaniedbanie i błąd, szkoda, udzielenie pełnomocnictwa procesowego, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy, należyta staranność, adwokat i radca prawny, umowa, zeznanie powoda, opłata skarbowa, sprawa powodów, potrzebę słuchania, szansa na wygranie
Zobacz»

II Ca 589/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2018

Data publikacji: 4 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa powierzenia, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, long, należyta staranność, odpowiedzialność kontraktowa, kradzież pojazdu, samochód służbowy, komentarz red, parking, powierzony samochód, pozwany, odpowiedzialność, ewentualne uszkodzenie, zabezpieczenie samochodu, użytkowanie samochodu, nieprawidłowa ocena materiału dowodowego, wykonanie zobowiązania przez dłużnika, zachowanie należytej staranności, zleceniobiorca
Zobacz»

I C 1206/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 6 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, pełnomocnik powódki, pełnomocnik, towarzystwo ubezpieczeń, korespondencja z sądu, towarzystwo ubezpieczeniowe, szkoda, należyta staranność, wniesienie apelacji, odpowiedzialność, przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, odpis wyroków, pozwany bank, rada adwokacka, własne zaniedbanie, mocodawca, rozstrzygnięcie dla powódki, zachowanie adwokata, rok duży, wniesienie środka odwoławczego
Zobacz»

I C 464/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 lutego 2020

Data publikacji: 12 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, warszawa, mocodawca, wolność i swoboda, nienależyte wykonanie, pełnomocnik, naruszające dobro osobiste, odpowiedzialność, uiszczenie opłaty od apelacji, pozwany, zaniechanie dalszego naruszania, nietykalność mieszkania, prawo do prywatności, skuteczne wniesienie apelacji, uwzględnienie profesjonalnego charakteru, uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej, naruszenie dobra osobiste, fundacja, bezprawne działanie, niżej podpisany
Zobacz»

VI Ga 502/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 czerwca 2018

Data publikacji: 12 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • punkt sprzedaży, zgłoszenie wniosku dowodowego, pozwany, odpowiedzialność odszkodowawcza, spółka odpowiedzialności, szkoda, odpowiedzialność, przesłanka odpowiedzialności, adwokat, wniosek dowodowy w przedmiocie, tamtejsza sprawa, należyta staranność, zgoda na powołanie, umowa, związek przyczynowy, ostateczne oddalenie, nienależyte wykonanie, zawodowy charakter, strona wyników, wniosek o powołanie
Zobacz»

I ACa 1528/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 8 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warszawa, część mieszkalna, pełnomocnik z urzędu, opracowana dokumentacja, dziennik budowy, samowola budowlana, staranność, pozwany, zmiana konstrukcji dachu, przechowalnie owoców, koszt odtworzenia, budynek gospodarczy, nienależyte wykonanie zobowiązania, nadbudowa, dłużnik, substytut, koszt usunięcia, następczyni prawna, usunięcie stwierdzonych uchybień, projekt
Zobacz»

XII Ga 66/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 29 października 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, sprzedaż rur, odpowiedzialność, odpowiedzialność dłużnika, strona powodowa, szkoda, wymiana rur, odpowiedzialność kontraktowa, kosztorys prywatny, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, ponosić odpowiedzialność, odcinek rury, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, wada, dłużnik w wykonaniu zobowiązania, należyta staranność, pozwany, błędne ustalenie wysokości, zobowiązanie rezultatu
Zobacz»

II C 1671/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • izba adwokacka, adwokat, etyka adwokacka, warszawa, staranność, klient, pozwany, naczelna rada adwokacka, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, zamiejscowy wydział grodzki, szkoda, pełnomocnictwo, komornik, godność zawodu, należność główna, sprawa prowadzona pod sygnaturą, wniesienie apelacji, prawo o adwokaturze, pozew
Zobacz»

X GC 994/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dłużnik, radca prawny, należyta staranność, pozwany, rura stalowa, wada fabryczna, usuwanie skutków awarii, zachowanie dłużników, stare miasto, świadczenie pomocy prawnej, pojęcie należytej staranności, centralne ogrzewanie, nienależyte wykonanie, zlecenie, spółka, treść zobowiązania, wymagana staranność, miernik, wykonanie zobowiązania, szkoda
Zobacz»

III Ca 755/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 14 sierpnia 2019

Data publikacji: 14 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adwokat, śródmieście w łodzi, europejski nakaz zapłaty, pozwany, roszczenie, przedawnienie, szkoda, prowadzenie sprawy, związek przyczynowy z działaniami, odsetka ustawowa za opóźnienie, zmiana zapadłego orzeczenia, sposób rozliczania, sprawa o sygnaturze, nieuprawnione domniemanie, sporne wynagrodzenie, adekwatny związek przyczynowy, odpłatny charakter, charakter usługi, skarżący powód, depozycja
Zobacz»

I ACa 1133/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 5 września 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • eksmisja, przywrócenie terminów, pozwany, adwokat, pełnomocnik z urzędu, związek przyczynowy, odrzucenie apelacji, nienależyte wykonanie, brak formalny wniosku, wniesienie apelacji, szkoda pozostająca w związku, termin do wniesienia apelacji, reprezentowanie powódki, lokal socjalny, zawinione zachowanie, uzupełnienie braków formalnych apelacji, pełnomocnictwo procesowe, zdrowie, odpowiedzialność, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

I C 968/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwierzyna łowna, oszacowanie szkody, jednostka powierzchni, nienależyte wykonanie zobowiązania, hektar, uprawa, metrum kwadratowe, dłużnik, pozwany, metr kwadratowy, mediacja, rzeczoznawca, postępowanie przed sądem rejonowe, błąd w opinii, odpowiedzialność kontraktowa, pozew do sądu, należyta staranność, dzierżawca, działalność dłużnika, prywatna ekspertyza
Zobacz»

XXVII Ca 2794/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, pozwany, wykonanie zobowiązania, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania, staranność, szkoda, powstanie określonego uszczerbku, sprawa o zapłatę, zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, umowa pisemna, działalność gospodarcza, zdolność prawna, nienależyte wykonanie, spółka, warszawa w warszawie, kiper, zapłata honorarium, forma prawna działalności, określony uszczerbek majątkowy, wniosek o zawieszenie rygoru
Zobacz»

I C 503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łęczycy

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność kontraktowa, związek przyczynowy, naprawienie poniesionej szkody, docieplenie budynków, otwarcie rozprawy, zamknięcie rozprawy, wniosek dowodowy, pozwany, wierzyciel, nieuiszczony koszt sądowy przejmując, warstwa tynku, przewodniczący w trybie, konstrukcja umowy o dzieło, zgłaszane twierdzenie, negatywna konsekwencja procesowa, gwarancja na wykonane prace, sprzeciw od przedmiotowego nakazu, rękojmia, przeszkoda do zgłoszenia
Zobacz»

II C 740/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umorzenie kosztów sądowych, załączony akt sprawy, śródmieście w łodzi, odszkodowanie, szkoda majątkowa, zasada postępowania cywilnego, przypadek odpowiedzialności, wniosek powodów, rok prezesów, nieuiszczony koszt sądowy, prezes sądu rejonowego, odpowiedzialność, charakter bezprawny, zdarzenie, zwolnienie od kosztów sądowych, źródło szkody, grunt kodeksu, kolejny wniosek o umorzenie, środek dowodowy dla wykazania, naruszenie interesów majątkowych
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: