Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Pz 79/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-09-09

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

przyczyna cofnięcia pozwu, celowa obrona, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • połowa opłaty od pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia, zaskarżone postanowienie w przedmiocie, pismo powoda
Zobacz»

VII Pz 38/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, koszty procesu, koszt zastępstwa procesowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pismo o cofnięciu, pozwany, termin dwutygodniowy, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, obciążanie powoda, umożliwiające dokonanie, sądowy wniosek, koszty procesu, wyznaczenie rozprawy, śródmieście w łodzi, koszt zastępstwa procesowy, powodu kosztów, rzecznik patentowy, zakres opłaty, pełnomocnik strony, rachunek skarbu państwa, sprawa kosztów, opłata sądowa
Zobacz»

VI Gz 173/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przyczyna cofnięcia pozwu, zażalenie, bezprzedmiotowość roszczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wypadek cofnięcia pozwu, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przyczyna cofnięcia pozwu, rozstrzyganie o kosztach procesu, pozwany, profesjonalny pełnomocnik, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, pochopne działanie, odpowiedzialność za wynik sprawy, stanowisko doktryny, bezprzedmiotowość roszczenia, pismo o cofnięciu, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, przyznanie kosztów, kloc, rozprawa w dniach, procesowe cofnięcie, otrzymanie odpisu sprzeciwu, tydzień od zawiadomienia
Zobacz»

VIII C 622/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 19 listopada 2020

Data publikacji: 25 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nakład prac, praca pełnomocników, cofnięcie pozwu, koszty procesu, zawiłość sprawy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • przekonanie powoda o słuszności, cena akcji, strona przeciwna, nakład prac, precedensowy charakter sprawy, praca pełnomocników, cofnięcie pozwu, przekonanie o zasadności, koszty procesu, zasądzenie od powoda zwrotu, niezbędny nakład pracy pełnomocnika, zawiłość sprawy, wysokość stawek minimalnych, ustalenie ceny, koszt procesu należny, wyjaśnienie i rozstrzygnięcie, cofnięcie powództwa, zasada obowiązku zwrotu, zasadność wytoczenia, tematy merytoryczne
Zobacz»

VI Gz 123/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, przyczyna cofnięcia, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, cofnięcie apelacji, przyczyna cofnięcia, zażalenie, odpis apelacji, przedmiot apelacji, rozpoczęcie rozprawy, czynności procesowe, pozwany, postępowanie zażaleniowe według norm, wystąpienie z powództwem, apelacja przed sądem, łączna suma kosztów, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, reda, połowa wpisu, cała uiszczona opłata, radca prawny
Zobacz»

III AUz 312/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 30 września 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, nakład pracy pełnomocnika, koszt zastępstwa procesowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • nakład pracy pełnomocnika organu, cofnięcie pozwu, odwołująca spółka, pełnomocnik organu rentowego, płatnik, nakład pracy pełnomocnika, odwołanie, przypadków cofnięcia, wyznaczenie terminu rozprawy, treść konkretna, konieczność ponoszenia kosztów, postanowienie sądu najwyższe, charakter powtarzalny, koszt zastępstwa procesowy, opłacona pomoc prawna, skierowanie sprawy na drogę, analizę sporu, zasadność wytoczenia powództwa, koszt postępowań zażaleniowy, uwzględnienie nakładu pracy pełnomocnika
Zobacz»

VIII Gz 16/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

przyczyna cofnięcia pozwu, zażalenie, celowe dochodzenie, celowa obrona
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • przyczyna cofnięcia pozwu, pozwany, sprawa na drogę sądową, treść faktury, grunt sprawy, wytoczenie powództwa, skierowanie sprawy na drogę, ustalenie poczynione pomiędzy stronami, wywód i ustalenie, odstąpienie od obciążania, termin zapłaty zobowiązania, zmiana poprzez odstąpienie, brak zapłaty, zażalenie, wypadek cofnięcia pozwu, data wytoczenia pozwu, oczywiście niewłaściwe postępowanie strony, prowadzenie procesu przez stronę, celowe dochodzenie, celowa obrona
Zobacz»

III AUz 379/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lipca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwielokrotnienie, część kosztów, punkt drugi wyroku, decyzja dotycząca wysokości, wysokość podstawy składki, odpowiedzialność za wynik procesu, rozporządzenie w sprawie opłat, nakład pracy pełnomocnika, podstawa składki na ubezpieczenie, koszt zastępstwa procesowy, stopień zawiłości sprawy, składka na ubezpieczenie społeczne, zażalenie organu rentowego, zasada odpowiedzialności za wynik, odpowiedzialność za wyniki, życiowa strona, zasada słuszności, koszt należny, proces, pomoc prawna
Zobacz»

VIII Gz 246/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 listopada 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, nakład pracy pełnomocnika, koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, nakaz zapłaty, centrum, złożenie sprzeciwu, powodu kosztów, pozew w sprawie, data i sygnatura, nowa sytuacja procesowa, niedopuszczalność cofnięcia pozwu, fakt cofnięcia pozwu, zarzut naruszenia przepisu, powstanie nowej sytuacji, pozwany, nakład pracy pełnomocnika, koszty procesu, minimalny nakład, odpis pisma powodów, niewłaściwe ustalenie wysokości, drugi proces, pozew w przypadku
Zobacz»

II Cz 811/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, celowa obrona, koszt procesu, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, postanowienie zawarte w punktach, data wytoczenia pozwu, chwilę wytoczenia, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, uiszczona opłata skarbowa, powództwo roszczenia, pozwany, przeciwnik, celowa obrona, wielokrotność, obowiązek zwrotu kosztów, wytoczenie powództwa, koszt procesu, zażalenie, wystąpienie z powództwem, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Zobacz»

III AUz 329/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 25 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyznaczenie terminu rozprawy, odwołująca spółka, cofnięcie odwołania, płatnik, cofnięcie pozwu, nakład pracy pełnomocnika organu, pełnomocnik organu rentowego, przypadków cofnięcia, nakład pracy pełnomocnika, odpowiedź na odwołania, koszt zastępstwa procesowy, postanowienie sądu najwyższe, podobny stan faktyczny, spółka kosztów, opłacona pomoc prawna, zaskarżone postanowienie w punktach, analizę sporu, ekonomika pracy, koszt postępowań zażaleniowy, uwzględnienie nakładu pracy pełnomocnika
Zobacz»

VIII Pz 11/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pełnomocnik w rozprawach, pełnomocnik, podjęcie nowej pracy, udział pełnomocników, odstąpienie od obciążania, pozew w związku, pozwany, przebieg procesów, koszt dojazdów na rozprawy, pierwsza rozprawa, praca zawodowa, pismo o cofnięciu, sytuacja życiowa, spisa kosztów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, ponoszenie kosztów procesu, strona przegrywająca kosztów, proces, koszt
Zobacz»

IV Cz 431/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 lipca 2016

Data publikacji: 2 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, przyczyna umorzenia, pozwany, przegranie sprawy, koszt procesu należny, koszt procesu, wniesienie pozwów, najszybsze uregulowanie, zaskarżenie rozstrzygnięcia o kosztach, zasada umorzenia, referendarz sądowy, przeciwnik, dzień wytoczenia powództwa, stosunkowe rozdzielenie kosztów, upadek podstawy, proces zasady odpowiedzialności, rozdzielenie kosztów między stronami, wpłata dokonana przez dłużników, zażalenie
Zobacz»

VIII Gz 194/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 30 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, wdanie, zażalenie, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, wydanie i doręczenie, pozwany, przypadków cofnięcia, koszt postępowań zażaleniowy, doręczenie nakazu zapłaty, zaskarżone postanowienie, wdanie, zażalenie, pierwsza instancja, pieczęć pocztowa, oświadczenie powódki o cofnięciu, wydanie nakazu zapłaty, czas oświadczenia, oddalenie zażalenia, koszt procesu, uzupełnienie oświadczenia, oświadczenie powodowej spółki, drogą postanowień
Zobacz»

VIII Gz 264/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lipca 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, zażalenie, koszt zastępstwa procesowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zażalenie, gołosłowne twierdzenie, faktyczne spełnienie, postępowanie na posiedzeniu, pozwany, koszt postępowania w sytuacji, skutek zaspokojenia, koszt zastępstwa procesowy, dowód spełnienia świadczenia, podstawa do zasądzenia, sprawa w postępowaniu zażaleniowym, przepisana norma, skutek działania powoda, zapłata roszczenia, centrum, oświadczenie o cofnięciu pozwu, odpowiedź na zażalenie strony, data faktyczna, zaspokojenie powodów
Zobacz»

II C 270/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, produkt leczniczy, uwzględnienie opłaty, należność główna, pierwsza czynność procesowa, odmienne traktowanie, rozpoczęcie rozprawy, dzień wniesienia pozwu, podstawa do zastosowania przepisu, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, udzielenie ochrony prawnej, upływ terminów płatności, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa, lublin, szykana
Zobacz»

I C 1111/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 19 lutego 2020

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, wyrok sądu apelacyjny, pozwany, odwołalność czynności procesowych, energia elektryczna, podstawa do wytoczenia powództwa, roszczenie, zachód, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, elektroniczne postępowanie upominawcze, poradnia diabetologiczna, należność za zużycie, wentyl bezpieczeństwa, czynność cofnięcia pozwu, rejonowy lublin, koszt procesu, problem w regulowaniu, pisemne oświadczenie o cofnięciu
Zobacz»

VIII Gz 1/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, przypadków cofnięcia, pozwany, zażalenie, rozstrzygnięcie sądu rejonowego, koszt niezbędny do dochodzenia, zaspokojenie roszczenia, koszt procesu w sytuacji, oddalenie na zasadzie, przyznanie kosztów procesu, roszczenie przez stronę, działanie procesowe, oświadczenie o cofnięciu pozwu, zażalenie powoda, razu powodu, uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia, postępowanie w przypadku, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu, termin do wniesienia sprzeciwu, wniosek o zasądzenie kosztów
Zobacz»

VIII Gz 346/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, zażalenie, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zaspokojenie przez stronę, górnik, dochodzone roszczenie, zażalenie, całkowite wycofanie, ustalenie w przedmiocie, zbędność wyrokowania, wniosek i zakończenie, żądanie o zasądzenie kosztów, przegranie sprawy przez stronę, gorzów wielkopolski, pozwane roszczenie, roszczenie nowe, zasądzenie przez sąd rejonowy, ostatnia propozycja, koszt procesu, cofnięcie pozwu przez stronę, żądanie przyznania kosztów, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

VII U 1691/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 lipca 2016

Data publikacji: 26 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, cofnięcie odwołania, ograniczenie roszczenia, charakter postępowań, słuszny interes, liczny wyjątek, środek odwoławczy od decyzji, zobowiązanie na raty, kwestia przyjęcia przez sąd, znaczenie dla możliwości zastosowania, brak kontynuowania, uregulowanie w przepisie, niska świadomość prawna, zmiana sytuacji procesowej, decyzja o cofnięciu, przypadek w ocenie sądu, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, dowolne uznanie sądu, obejście prawa, faktyczne wola
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Kuchnio
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędziowie
Data wytworzenia informacji: