Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 1027/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-02-23

I ACa 625/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 9 listopada 2017

Data publikacji: 26 marca 2018

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zapłata druga raty, rata zaległości, realizacja zamówienia, pozwany, rata z ugody, kara umowna, zaległość płatnicza, wykonaniu szafy, tuba, saldo, spłata zaległości, wykonanie zamówienia, wartość zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zapłata druga raty, rata zaległości, realizacja zamówienia, pozwany, rata z ugody, kara umowna, zaległość płatnicza, ugoda pozasądowa, wykonaniu szafy, tuba, saldo, wcześniejsza realizacja, zapłata całości, spłata zaległości, wykonanie zamówienia, przedmiotowe zamówienie, warunek ugody, wartość zamówienia, całość zadłużenia, strona ugody
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

rata, wierzytelność, pozwany, umowa ugody, skutek prawny ugody, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu, niepewność
Zobacz»

I ACa 988/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, zobowiązanie, rata, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, dług, weksel, pozwany, płatność raty, zobowiązanie, obowiązek solidarnej zapłaty, spółka, zobowiązanie wekslowe, uchybienie w płatności, wpływ błędów, rata ugody, treść ugody, rata, umowne odsetki, nakaz zapłaty, rozwiązanie ugody, odnowienie, ugoda zawarta przez strony, brak rozeznania
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

ugoda, rata, pozwany, wierzytelność, potrącenie, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, rata, ugoda sądowa, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność, uznanie rachunku
Zobacz»

V ACa 938/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowa ugody, pozwany, potrącenie, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, konwencja, pozwany, prawo właściwe, zawarcie umowy ugody, roszczenie reklamacyjne, potrącenie, wybór prawa, przedawnienie, konosament, ustępstwo, prawo polski, oświadczenie, oświadczenie woli, kontener, międzynarodowa sprzedaż towarów, pełnomocnik powódki, strona, treść ugody, umowa sprzedaży
Zobacz»

X C 3123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

rata, skutek prawny ugody, pozwany, zobowiązanie, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podpisanie ugody, kredyt, treść ugody, rata, skutek prawny ugody, niepewność, pozwany, zapis ugody, wpływ błędów, dokument oświadczenia, zobowiązanie wobec banków, zobowiązanie, zakres spłaty, ugoda strony, podpis na dokumentach, syn stron, kolejna rata, potwierdzenie wpłaty, oświadczenie, złożyć podpis
Zobacz»

III C 491/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 29 lipca 2016

Data publikacji: 24 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

skutek prawny ugody, oświadczenie, druga rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zachowek, skutek prawny ugody, wykonanie ugody, wpływ błędów, wierzycielka, spadkodawczyni, spadkobierca, ustępstwo, strona ugody, skuteczne uchylenie, oświadczenie, pismo o uchyleniu, oświadczenie o uchylenie, ugoda pozasądowa, treść ugody, druga rata, data zawarcia ugody, nieruchomość, darowizna, dzień wniesienia powództwa
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

skutek prawny ugody, czynność prawna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość, czynność prawna
Zobacz»

II Ca 274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 14 września 2013

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

ugoda, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, treść ugody, ugoda zawarta w sprawie, oświadczenie o potrąceniu, ugoda sądowa, spółka, pozwany, sygnatura, zobowiązanie i należności, ważność i skuteczność, wzmianka, ustępstwo, strona ugody, usługi marketingowe, dokonane potrącenie, wierzytelność, roszczenie powodów, wzajemne zobowiązanie, całkowite pomięcie, skuteczny zarzut
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, dalsze roszczenie, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, wypadek, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie
Zobacz»

VIII GC 539/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 3 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ugoda, kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, kara umowna, umowa o prace projektowe, ugoda strony, notariusz, pozwana spółka, tłumacz, zawarta ugoda, zawarcie ugody, skutek prawny złożonego oświadczenia, pozwany, podpisywanie aktu notarialnego, rada miasta, języki polskie, wzajemne ustępstwa, złożone oświadczenie woli, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, treść ugody, płatność, prezes
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

skutek prawny ugody, oświadczenie, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, oświadczenie, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, ugoda strony, treść ugody, ustępstwo, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, umowa, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ugoda, rata, umowa, pozwany, zobowiązanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, zobowiązanie
Zobacz»

I ACa 792/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 22 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ugoda, kara umowna, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, kara umowna, umowa o prace projektowe, pozwana spółka, pozwany, tłumacz, zawarcie ugody, ustępstwo, języki polskie, prezes zarządów, notariusz, podpisywanie aktu notarialnego, zawarta ugoda, ugoda strony, treść ugody, skutek prawny złożonego oświadczenia, umowa, znajomość języka, plan zagospodarowania przestrzennego, złożone oświadczenie woli
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ugoda, rata, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, ugoda strony, harmonogram, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, zapłata, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji
Zobacz»

VI GC 358/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

ugoda, wartość zamówienia, pozwany, kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, świeca, znicz, zakup, towar, wykonanie ugody, wartość zamówienia, pozwany, kara umowna, świadek, współpraca, nieważność ugody, treść ugody, asortyment, podgrzewacz, rozprawa w dniach, dowód z zestawienia, zawarcie ugody, złożone zamówienie
Zobacz»

VI GC 426/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 17 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

pozwany, skutek prawny ugody, rata, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • pozwany, skutek prawny ugody, podpisywanie ugody, sprawy zaległe, wydany towar, groźba, strona ugody, zaległe zobowiązanie, rabat, treść ugody, depresja, wola, psychiatra, błędny dokument, największy kontrahent, dzień podpisania ugody, swobodne powzięcie decyzji, rata, powzięcie decyzji i wyrażenia, nakaz zapłaty
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny
Zobacz»

I AGa 76/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2018

Data publikacji: 13 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pozwany, druga rata, rata z ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • akt notarialny o ustanowieniu, aneks, nieodpłatna służebność przesyłu, pozwany, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, kanalizacja sanitarna, powodowa spółka, druga rata, cała kwota, płatność pierwszej raty, czternastodniowy termin, zapis pktu, współwłaściciel, sieć wodociągowa i kanalizacja, rata z ugody, ugoda strony, dzień otrzymania, roku strony, działanie bez podstawy prawnej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Parteka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: