Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 37/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-05

II Ca 492/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość, hipoteka umowna, wykreślenie hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, księga wieczysta roszczenia, umowa przedwstępna, nieruchomość, wpis prawa, wpis hipoteki, ustanowienie odrębnych własności lokali, obciążenie, roszczenie ujawnione w księdze, ujawnienie roszczenia, roszczenie o ustanowienie, hipoteka umowna, ograniczone prawo, wpis roszczenia, przeniesienie własności nieruchomości, wykreślenie hipoteki, prawo rzeczowe, zaskarżony wpis, nowa księga wieczysta, prawo osobiste
Zobacz»

I ACa 656/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka łączna, podział nieruchomości, nieruchomość hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość lokalowa, hipoteka łączna, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, wpis hipoteki, rzeczywisty stan prawny, pozwany, nieruchomość z mocy ustawy, dłużnik rzeczowy, obciążenie hipoteczne, hipoteka ustawowa, obciążona hipoteka, podział nieruchomości, wynik czynności prawnych, hipoteka obciążająca nieruchomości, postępowanie wieczystoksięgowe, dobra wiara, nieruchomość hipoteki, wartość przedmiotu, wierzyciel hipoteczny
Zobacz»

II Ca 733/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość, wykreślenie hipoteki, hipoteka zwykła, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, księgę wieczną, nieruchomość, hipoteka umowna zwykła, wygaśnięcie hipoteki, wykreślenie hipoteki, hipoteka zwykła, stan prawny nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, hipoteka umowna, wykreślenie z działu, przedawnienie wierzytelności, nieruchomość ujawniona w księgach, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, wierzytelność hipoteczna, księga wieczysta hipoteki, zmiana nazwy, niezgodność między stanem prawnym, usunięcie niezgodności
Zobacz»

II Ca 140/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość hipoteki, podział nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki umownej, nieruchomość macierzystą, hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, nowa księga wieczysta, wpis w działach, skarga na wpis, wzmianka o wniosku, spółka komandytowa, dokonanie wpisu, wniosek o wpis hipoteki, referendarz sądowy, zachód, wpis prawa własności, nieruchomość hipoteki, uczestnik, umowa sprzedaży, apelacja wnioskodawczyni, podział nieruchomości, sytuacja podziału
Zobacz»

II Ca 1206/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość hipoteki, podział nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki umownej, nieruchomość macierzystą, hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, nowa księga wieczysta, skarga na wpis, wzmianka o wniosku, spółka komandytowa, dokonanie wpisu, wniosek o wpis hipoteki, referendarz sądowy, zachód, wpis prawa własności, wpis w działach, nieruchomość hipoteki, uczestnik, umowa sprzedaży, apelacja wnioskodawczyni, obciążenie nieruchomości, podział nieruchomości
Zobacz»

II Ca 635/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, dłużnik osobisty, nowa hipoteka, waluta, prawo bankowe, wpis hipoteki umownej, wierzyciel hipoteczny, wnioskodawca, hipoteka umowna zwykła, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, zmiana ustawy o księgach, właściciel nieruchomości o ustanowieniu, ustanowienie hipoteki, podstawa do dokonania wpisu, dokonanie wpisu hipoteki, księga wieczysta hipoteki, wpisanie hipoteki, poręczyciel, nieruchomość
Zobacz»

II Ca 827/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 10 października 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna, zmiana ustawy o księgach, hipoteka zwykła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna, wniosek o wpis, wpis hipoteki, sprostowanie, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, akt notarialny, zmiana ustawy o księgach, oświadczenie uczestniczki, prawo rzeczowe, wnioskodawca, koszt postępowania kasacyjnego, oświadczenie właściciela nieruchomości, wpisanie do księgi wieczystej, ograniczone prawo, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów, skuteczność materialnoprawną, zabezpieczenie spłaty należności, hipoteka zwykła
Zobacz»

II Ca 577/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 9 października 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, hipoteka kaucyjna, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, hipoteka kaucyjna, zmiana terminu spłaty, zabezpieczona wierzytelność, sprawę zakładania, prowadzenie księgi wieczystej, zakładanie i prowadzenie, wierzytelność hipoteczna, termin spłaty kredytu, zabezpieczona hipoteka, kredyt zabezpieczony, hipoteka umowna kaucyjna, zmiana treści hipoteki, termin zapłaty, zmieniające rozporządzenie, system informatyczny, ustawa z dniem, znowelizowany przepis, wpis dotyczący hipoteki
Zobacz»

I ACa 791/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 listopada 2020

Data publikacji: 15 marca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, nieruchomość, hipoteka zwykła, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, nieruchomość, dłużnik osobisty, hipoteka zwykła, wierzyciel hipoteczny, wierzytelność hipoteczna, dłużnik rzeczowy, obciążona hipoteka, zabezpieczenie, odsetka, powodowy bank, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zarzut przedawnienia, przedawnienie wierzytelności, hipoteka umowna, roszczenie o świadczenia uboczne, działanie w zakresie sprzedaży, pozwany, zaspokojenie z nieruchomości
Zobacz»

II Ca 1023/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, nieruchomość, hipoteka zwykła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, pozwany bank, wierzyciel hipoteczny, hipoteka kaucyjna, siedziba w świdnicy, wschód, przejście hipoteki, prawo bankowe, nieruchomość, usunięcie niezgodności, rejonowy lublin, wpis hipoteki, wierzytelność, stan prawny nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, odsetka skapitalizowana, wpis w księdze wieczystej, dłużnik osobisty, hipoteka zwykła, ugoda
Zobacz»

II Ca 2333/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 12 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

hipoteka umowna łączna, nieruchomość utworzona przez podział, ustawa o księgach wieczystych, przeniesienie hipoteki, wykreślenie hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki, obligacja, hipoteka umowna łączna, rzeczywisty stan prawny, roszczenie i prawo, podstawa wpisu, lokal w stanie wolnym, siedziba, wierzyciel hipoteczny, prawo osób trzecie, nowo założona księga wieczysta, nieruchomość utworzona przez podział, ustawa o księgach wieczystych, uzgodnienie treści księgi wieczystej, przeniesienie hipoteki, postępowanie wieczystoksięgowe, skarga na orzeczenie referendarza, ustanowienie hipoteki, wykreślenie hipoteki, wykreślenie wpisu
Zobacz»

III Ca 832/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 15 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wniosek dokumentów, podstawa wykreślenia, wykreślenie hipoteki, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, postępowanie wieczystoksięgowe, nowy sącz, wpis wykreślenia, wygaśnięcie hipoteki, zabezpieczona hipoteka, wniosek dokumentów, treść księgi wieczystej, podstawa wykreślenia, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, wnioskodawca, oświadczenie wierzyciela, właściciel nieruchomości, wygaśnięcie wierzytelności, wykreślenie hipoteki, wniosek o wykreślenie, hipoteka umowna, powaga rzeczy osądzonej, przedstawienie dokumentu, możliwość powstania
Zobacz»

II Ca 1506/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 grudnia 2015

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, hipoteka zwykła, hipoteka umowna, ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, hipoteka kaucyjna, hipoteka zwykła, hipoteka umowna, ustawa o księgach wieczystych, dokonanie wpisu, powstanie hipoteki, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, zabezpieczenie spłaty należności, wpis hipoteki umownej, referendarz sądowy, sprostowanie, ograniczone prawo, zabezpieczenie płatności, płatność ceny, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, wniosek o wpis, cena za towary, koszt postępowania kasacyjnego, zmiana ustawy o księgach
Zobacz»

I ACa 313/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 29 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, nieruchomość, roszczenie związane z wierzytelnością
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, nieruchomość, należność główna, pozwany, roszczenie związane z wierzytelnością, ojciec, poręczyciel, zabezpieczenie, wierzytelność hipoteczna, wpis hipoteki, umowa kredytów, wyciąg z ksiąg banku, kredyt i gwarancja, zobowiązanie dłużnika głównego, wierzyciel hipoteczny, kapitał, właściciel obciążonej nieruchomości, ustanowienie hipoteki kaucyjnej
Zobacz»

I C 31/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wykreślenie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wykreślenie hipoteki, rzeczywisty stan prawny, ustawa o księgach wieczystych, strzelec, zabezpieczona wierzytelność, mail, nieruchomość, ugoda, kwit, wygaśnięcie hipoteki, wierzyciel, wzór oświadczenia, kraj, powództwo o uzgodnienie treści, właściciel nieruchomości, pozwany, hipoteka umowna, uzgodnienie treści księgi wieczystej, obciążająca nieruchomość, powództwo przez nakazanie wpisania
Zobacz»

II Ca 668/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 3 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

konstytucja, założenie nowej księgi wieczystej, wykreślenie hipoteki, część ułamkowa, nieruchomość utworzona przez podział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka przymusowa łączna, obciążona nieruchomość, postanowienie wydane w sprawie, wyodrębniony lokal, konstytucja, założenie nowej księgi wieczystej, lokal użytkowy, przeniesienie, wykreślenie hipoteki, prowadzenie księgi wieczystej, część ułamkowa, wniosek o wpis hipoteki, nieruchomość utworzona przez podział, oznaczony numer, referendarz sądowy, wpis z urzędu, zachód, gmina, zdanie drugie, nieruchomość w przypadku
Zobacz»

I C 799/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2017

Data publikacji: 2 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wykreślenie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wykreślenie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, rzeczywisty stan prawny, denominacja, treść księgi wieczystej, spłata pożyczki, hipoteka umowna, hipoteka umowna zwykła, nieruchomość, dłużnik osobisty, przedmiot hipoteki, część równi, przedawnienie wierzytelności, spłacenie pożyczki, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, podstawa aktu notarialnego, wykreślenie prawa, ewidencję nieruchomości, rata kwartalna
Zobacz»

I C 276/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 8 listopada 2019

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytu hipotecznego, zaspokojenie z nieruchomości, nieruchomość, siedziba, wierzyciel hipoteczny, odpis z księgi wieczystej, pozwany, wierzytelność hipoteczna, zarzut przedawnienia, hipoteka umowna kaucyjna, przedawnienie wierzytelności, odsetka za opóźnienie, umowa przelewu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, nowelizacja, dłużnik osobisty, zmienna stopa procentowa
Zobacz»

II Ca 527/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

przedmiotowa hipoteka, ustawa o księgach wieczystych, przeniesienie hipoteki, hipoteka umowna, ustawa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • przedmiotowa hipoteka, ostrów wielkopolski, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, wygaśnięcie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, fundusz inwestycyjny, przeniesienie hipoteki, wpis do ksiąg wieczysty, wierzytelność hipoteczna, hipoteka umowna zwykła, przelanie praw, prawo i roszczenie, cesja wierzytelności, hipoteka umowna, zastosowanie miotły, siedziba, przejście wierzytelności, wierzyciel hipoteczny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustawa z dniem
Zobacz»

V ACa 639/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2019

Data publikacji: 24 lipca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, zmiana ustawy o księgach, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, wyciąg z ksiąg bankowych, hipoteka kaucyjna, dłużnik rzeczowy, zmiana ustawy o księgach, wierzytelność hipoteczna, pieczęć banku, należność powodów, pozwany, przedawnienie, kredyt, wyciąg z ksiąg banku, ugoda, dłużnik osobisty, domniemanie istnienia prawa, wysokość roszczenia, przesłanka do naliczenia, odsetka, nieruchomość
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: