Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
45545

III Ca 79/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-10

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 79/14 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 16 września 2013 r. , w sprawie DZ.Kw.47559/12 , po rozpoznaniu skargi na postanowienie referendarza sądowego , Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz W. G. o ujawnienie w dziale III księgi wieczystej (...) podziału do korzystania z nieruchomości tą księgą objętej i ustalił , iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania zgodnie ze swoim udziałem w sprawie . Sąd Rejon
Czytaj więcej»

III Ca 79/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-02-12

Data publikacji: 2018-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 79/18 POSTANOWIENIE Dnia 12 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Świerczyński Sędziowie : SO Jacek Kępa, SR Krzysztof Turbiński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2018 r. w Łodzi sprawy z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł. w Ł. z udziałem (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w Ł. o wpis na skutek apelacji uczestnika postępowania od postanowienia Są
Czytaj więcej»

III Ca 79/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-05-23

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 79/19 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu: 1. zasądził od K. L. na rzecz A. S. kwotę 2 500 złotych z umownymi odsetkami wynoszącymi 24 % w skali roku, nie więcej jednak niż w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty; 2. zasądził od K. L. na rzecz A. S. kwotę 100 złotyc
Czytaj więcej»

III Ca 81/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-05-02

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 81/18 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 15 listopada 2017 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zasądził od W. P. na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. kwotę 10.530,36 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, lecz nie wyższymi niż odsetki maksymalne za opóźnienie, od dnia 25 października 2016 roku do dnia zapłaty oraz nie obciążył pozwanej kosztami procesu. Apel
Czytaj więcej»

III Ca 81/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-09-19

Data publikacji: 2020-07-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 81/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Jacek Świerczyński (ref.) Sędziowie: Bożena Rządzińska Bogdan Jachowicz Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko A. S. i D. S. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dn
Czytaj więcej»

III Ca 90/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 90/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Bożena Rządzińska Sędziowie: SO Renata Jagura SR Wioletta Sychniak Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. D. i I. D. przeciwko M. F. o zapłatę na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 14 października 2015 roku, sy
Czytaj więcej»

III Ca 90/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-08-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 90/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 października 2014 roku w sprawie z powództwa głównego L. W. przeciwko T. Ł. oraz z powództwa wzajemnego T. Ł. przeciwko L. W. o zapłatę, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny z powództwa głównego zasądził od T. Ł. na rzecz L. W. kwotę 12.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2013 roku do dnia zapłaty, oddalając powództwo główne w pozostałej części. W pkt. 3 wyroku zasądził od L. W. na rzecz
Czytaj więcej»

III Ca 79/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-02-12

Data publikacji: 2018-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III C a 79/18 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 27 listopada 2017 r., w sprawie Dz.Kw.46544/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi utrzymał w mocy wpis dokonany przez referendarza sądowego w dziale III księgi wieczystej (...) w postaci wzmianki o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela – Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł. . Ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji, Sąd Okręgowy przyjmuje za własne, nie były one nota bene kwestionowane w apel
Czytaj więcej»

III Ca 81/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-10

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 81/14 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 16 września 2013 r. , w sprawie DZ.Kw.47571/12 , po rozpoznaniu skargi na postanowienie referendarza sądowego , Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz A. O. o ujawnienie w dziale III księgi wieczystej (...) podziału do korzystania z nieruchomości tą księgą objętej i ustalił , iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania zgodnie ze swoim udziałem w sprawie . Sąd Rejon
Czytaj więcej»

III Ca 81/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 81/14 POSTANOWIENIE Dnia 24 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO. Jacek Kępa Sędziowie : SO. Elżbieta Gawryszczak , SO. Sławomir Zieliński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lutego 2014 r. w Łodzi sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. oraz A. O. o wpis w dziale III księgi wieczystej (...) na skutek apelacji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»