Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36091

I C 1012/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-12

Data publikacji: 2018-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1012/16 UZASADNIENIE Pozwem z 11 kwietnia 2016 roku B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. B. kwoty 95.709,59 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień wniesienia pozwu wynosiły 14% w skali roku od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wsk
Czytaj więcej»

I C 1015/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-10

Data publikacji: 2015-08-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1015/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Karol Ike - Duninowski Protokolant: sekr. sąd. Stanisława Kwiryńska - Śniadek po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. S. i D. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i zwrot kosztów pogrzebu I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1014/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 1014/16 UZASADNIENIE W dniu 4 listopada 2015 roku powód (...) S.A. z siedzibą w K. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi (...) Medycznej (...) w Ł. – (...) Szpitalowi (...) z siedzibą w Ł. . Wystąpił nim o nakazanie pozwanemu, by zapłacił na rzecz powoda kwotę 1.162.633,32 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od 4 listopada 2015 roku do dnia
Czytaj więcej»

I C 1026/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-06-22

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1026/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Żałoba Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2015 roku w Łodzi sprawy powództwa M. T. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł. o stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwały ewentualnie uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powod
Czytaj więcej»

I C 1026/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1026/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 2 lipca 2014 roku skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. powód M. T. (1) wniósł o: 1. stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwały nr 7/2014 walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie uchylenia uchwały rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) /2014 z dnia 20 maja 2014r w sprawie powołania na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) p.
Czytaj więcej»

I C 1028/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1028/15 UZASADNIENIE Pozwem z 17 maja 2013 roku powód D. C. (1) , w imieniu którego działał jego opiekun – D. C. (2) – wniósł o zasądzenie od pozwanego – (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda kwoty 61.048,91 złotych odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 2 marca 2013 roku do dnia zapłaty, a także o podwyższenie wypłacanej na jego rzecz przez pozwanego renty z kwoty po 2.400 złotych miesięcznie do kwoty po 5.818 złotych miesięcznie, począwszy od dnia 1 lutego 2010 roku i
Czytaj więcej»

I C 1031/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-03-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1031/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Barański Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Uniwersytetowi Medycznemu w Ł. o zapłatę kwoty 940.655,89 zł 1 zasądza od (...) w Ł. na rzecz (...) spółki z ograniczon
Czytaj więcej»

I C 1041/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1041/12 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 29 czerwca 2012 r. powódka I. M. wniosła o zasądzenie od pozwanego Instytutu Centrum (...) na swoją rzecz: kwoty 120.000 zł z tytułu zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty, kwoty 409 zł z tytułu odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty, przyznanie renty miesięcznej na zwiększone potrzeby począwszy od dnia 1 marca 2011 r. i na przyszłość w wysokości po 200 zł miesi
Czytaj więcej»

I C 1049/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1049/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Barański Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 30 października 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) w S. o uchylenie uchwał nr 1/3/2015, 2/3/2015, 3/3/2015 oddala powództwo.
Czytaj więcej»

I C 1080/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1080/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Żałoba Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Lelewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2015r w Ł. sprawy z powództwa B. S. przeciwko Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. K. J. w Ł. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego; 3 przyznaje ze Skarbu Pańs
Czytaj więcej»