Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
41519

II C 1055/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 1055/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2016r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Ewa Steckiewicz- Ochocka Protokolant Katarzyna Loska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2016r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa W. R. przeciwko K. R. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I. pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 marca 2012r. w s
Czytaj więcej»

II C 1058/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-09-25

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 1058/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca: Sędzia S.O. Sylwia Łopaczewska Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Nowakowska - Birke po rozpoznaniu w dniu 11 września 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) , J. W. (2) , P. W. i E. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz
Czytaj więcej»

II C 1058/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-10-13

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 1058/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 5 sierpnia 2013 roku, skierowanym przeciwko (...) S.A. w W. , powodowie : J. W. (1) , J. W. (2) , P. W. (1) , E. W. wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz : - J. W. (1) kwoty 100.000,00 zł., tytułem częściowego zadośćuczynienia za śmierć matki M. W. (1) z ustawowymi odsetkami od dnia 4 lipca 2013 roku do dnia zapłaty; - J. W. (2) kwoty 80.000,00 zł., tytułem częściowego zadośćuczynienia za śmierć teściowej M. W. (1) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

II C 1060/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-01-12

Data publikacji: 2015-02-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 1060/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSO Barbara Kubasik Protokolant: Sylwia Lewy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 grudnia 2014 roku w Łodzi sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko G. P. , A. W. o zapłatę 1. uchyla nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w postępowaniu nakazowym w dniu 11 kwietnia 2
Czytaj więcej»

II C 1060/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2018-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 1060/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik Protokolant: st. sekr. sąd. Dagmara Klimczak po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa L. V. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji 1. oddala powództwo; 2. nie obciąża powódki kosztami procesu.
Czytaj więcej»

II C 973/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-05-14

Data publikacji: 2014-05-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 973/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 czerwca 2012 roku, skierowanym przeciwko (...) S.A. V. (...) , powodowie wnieśli o zasądzenie od strony pozwanej na rzecz: - D. R. (1) – zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią syna S. R. w kwocie 100.000 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 18 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty, - J. R. – zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią syna S. R. w kwocie 100.000 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 18 czerwca 20
Czytaj więcej»

II C 973/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn . akt II C 973 /13 UZASADNIENIE W pozwie, który wpłynął do Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 18 lipca 2013 r. powódka D. P. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanych P. L. , E. W. , T. B. i W. J. , kwoty 250.000 złotych za śmierć brata K. P. z ustawowymi odsetkami od daty wniesienia pozwu do dnia zapłaty, zasadzenie solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwoty po 100 złotych miesięcznie tytułem renty płatnej do 10-tego każdego miesiąca począwszy od grudnia 2007 r. do chwili obecnej i na przyszło
Czytaj więcej»

II C 973/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-12-12

Data publikacji: 2019-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. II C 973/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 21 lipca 2015 roku, powód K. B. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od Skarbu Państwa – Wojewody (...) kwoty 100’000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia w związku z dalszymi następstwami zakażenia WZW typu C, do którego doszło podczas hospitalizacji powoda w Wojewódzkim Szpitalu (...) w Z. w 1995 roku. (pozew, k.3-6) Pozew został doręczony stronie pozwanej w
Czytaj więcej»

II C 974/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-05-06

Data publikacji: 2014-05-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IIC 974/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 czerwca 2012 roku, sprostowanym pismem z dnia 11 września 2012 roku, a skierowanym przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi (...) Medycznego w Ł. , L. G. reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową A. P. wniosła o zasądzenie kwoty 50.000 zł odszkodowania, 250.000 zł zadośćuczynienia - obydwie kwoty wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa oraz po 1.000 zł miesięcznie z tytułu renty na zw
Czytaj więcej»

II C 975/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 975/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, w II Wydziale Cywilnym, w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Kaźmierak Protokolant: sekr. sąd. Anna Krzesłowska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. z siedzibą w Ł. przeciwko Miastu Ł. o zapłatę 1. zasądza od Miasta Ł. na rzecz (...) Spółka z o.o. z siedzibą w Ł. kwotę 574.757,92 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siede
Czytaj więcej»