Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37904

VIII U 2247/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2016-11-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2247/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Chrostek Protokolant : Ewelina Zalewska po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 roku w Łodzi sprawy K. P. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z udziałem zainteresowanych T. B. i K. S. o podleganie ubezpieczeniom społecznym i należności z tytułu składek na skutek odwoł
Czytaj więcej»

VIII U 2247/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-04-16

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2247/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie : Przewodniczący: SSO Agnieszka Domańska Jakubowska Protokolant stażysta Małgorzata Pokorska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy W. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. z odwołania W. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. z dnia 1
Czytaj więcej»

VIII U 2248/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2248/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodnicząca SSO Magdalena Lisowska Protokolant stażysta Justyna Czołnowska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z odwołania J. D. właściciela (...) Fabryki (...) w B. od dwóch decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 13 lipca 2016 roku nr (...) nr (...) z udziałem V. B. i V. K. o
Czytaj więcej»

VIII U 2247/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-05-07

Data publikacji: 2019-06-04

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt VIIIU 2247/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 18 października 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. ustalił wnioskodawczyni W. K. wysokość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku na kwotę 56 956,68 zł natomiast wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyliczono z dziesięciu kolejnych lat ,od 1989 roku do 1998 roku na 25,07%. Do obliczenia wysokości kapitału przyjęto okresy składkowe w wysokości 128 miesięcy – 10 lat 8 miesięcy i 13 dni or
Czytaj więcej»

VIII U 2248/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-16

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2248/16 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 13 lipca 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. stwierdził, że V. B. podlega ubezpieczeniom społecznym, to jest emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od 05.06.2015 roku do 31.07.2015 r. oraz od 03.08.2015 do14.08.2015 roku z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług u płatnika (...) J. D. z siedzibą w S. . Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe wynosi: za sierpień
Czytaj więcej»

VIII U 2249/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2249/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 27 lipca 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lipca 2015 roku odmówił A. S. (1) prawa do świadczenia przedemerytalnego. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że ubezpieczony nie spełnia warunku posiadania 35-letniego stażu pracy, gdyż udokumentował wyłącznie 34 lata, 8 miesięcy i 12 dni, w tym 31 lat, 10 miesięcy i 21 dni okresów składkowych, 3 miesiące okresów nieskładkowych oraz 2 lata, 6 m
Czytaj więcej»

VIII U 2251/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-04-25

Data publikacji: 2018-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII U 2251/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Chrostek Protokolant : st. sekretarz sądowy Monika Ruda po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku w Łodzi sprawy D. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o zwrot nienależnie pobranych świadczeń na skutek odwołania D. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł
Czytaj więcej»

VIII U 2252/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2252/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 2 lipca 2015 roku - znak I (...) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2015 roku odmówił M. S. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 1 czerwca 2015 roku. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy, co zostało ustalone na podstawie orzeczenia komisji Lekarskiej ZUS nr (...) z dnia 19 czerwca 2015 roku. /decyzja – k. 182 plik V akt ZU
Czytaj więcej»

VIII U 2255/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2255/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Agnieszka Olejniczak-Kosiara Protokolant st. sekr. I. G. po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 roku w Łodzi na rozprawie z udziałem zainteresowanego M. N. (1) sprawy z wniosku M. N. (2) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o podleganie obowiązkowi ubezpieczenia na skutek odwołania M. N. (2) o
Czytaj więcej»

VIII U 2255/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2255/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Jacek Chrostek Protokolant stażysta Monika Pachulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2017 roku sprawy z wniosku T. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o emeryturę na skutek odwołania T. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. z dnia 24 sierpnia 2016 roku
Czytaj więcej»