Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
46332

III Ca 592/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-09-26

Data publikacji: 2014-12-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 592/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 24 listopada 2011 roku Z. G. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od K. Z. kwoty 45 830 zł tytułem rozliczenia majątku i nakładów poczynionych przez powoda w trakcie trwania konkubinatu ze zmarłą B. Z. na stanowiące własność pozwanego lokale o numerach (...) położone przy ul. (...) w Ł. , nakładów na działkę położoną w Ł. przy ul. (...) oraz pozostawionych pozwanemu ruchomości, wraz z odsetkami ustawowymi. (pozew k. 3-7) W piśmie procesowym z dn
Czytaj więcej»

III Ca 592/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 592/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 lutego 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt II C 57/14 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w sprawie przeciwko (...) S. A. (Spółka Akcyjna) z siedzibą w N. we Francji: I. w zakresie dotyczącym powództwa H. M. : 1 zasądził od (...) S. A. (Spółka Akcyjna) z siedzibą w N. we Francji na rzecz H. M. sumę 50.900 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 9 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty należności głównej oraz
Czytaj więcej»

III Ca 592/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-07-02

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt III Ca 592/18 UZASADNIENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, wyrokiem z dnia 19 grudnia 2017 roku, w sprawie z powództwa P. S. przeciwko (...) Towarzystwu (...) spółce akcyjnej w W. , zasądził od pozwanego na rzecz powoda m.in. kwotę 12.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałej części w zakresie żądanego zadość
Czytaj więcej»

III Ca 587/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-11-19

Data publikacji: 2015-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 587/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia SO Krzysztof Kacprzak Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak Sędzia SO Sławomir Zieliński Protokolant: Łukasz Wiktorski po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa S. K. i M. K. przeciwko D. K. o zachowek oraz z powództwa wzajemnego D. K. przeciwko S. K. o uznanie za nieg
Czytaj więcej»

III Ca 587/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-09-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 587/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Wojciech Borten po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 czerwca 2018 roku w Łodzi sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą w miejscowości V. na Malcie przeciwko J. G. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 roku
Czytaj więcej»

III Ca 587/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-22

Data publikacji: 2017-09-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 587/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 października 2016 roku, w sprawie o sygn. akt III C 188/15, z powództwa B. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. , o zapłatę, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny: 1. zasądził od Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz B. P. kwotę 8 778,78 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty; 2. szczegółowe rozliczenie kosztów sądowych i kosztów procesu pozostawił referen
Czytaj więcej»

III Ca 588/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-10

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 588/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Radosław Olewczyński Sędziowie: SO Renata Jagura SR Katarzyna Barańska Protokolant : Anna Kuśmierska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa L. M. i G. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku S
Czytaj więcej»

III Ca 588/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-08-16

Data publikacji: 2016-09-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn.akt III Ca 588/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zasądził od (...) Spółki Akcyjnej na rzecz A. F. : a sumę 27 159,13 zł, b odsetki ustawowe od tej sumy za okres od 5 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, c odsetki ustawowe za opóźnienie od tej sumy za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty należności głównej d 2472,53 zł z tytułu kosztów procesu. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo. Nadto orzekł o nieuisz
Czytaj więcej»

III Ca 588/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 588/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Świerczyński Sędziowie: SO Grażyna Młynarska - Wróblewska SR Wioletta Sychniak Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2017 roku w Łodzi sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z
Czytaj więcej»

III Ca 589/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-10-13

Data publikacji: 2015-01-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 589/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Marta Witoszyńska Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.) SR (del.) Małgorzata Sosińska - Halbina Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko D. L. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –
Czytaj więcej»