Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
23272

X GC 225/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. X GC 225\15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego Dorota Sulińska – Kowalska Protokolant staż. Adriana Kałuziak po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa M. H. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą (...) w P. przeciwko 1. Przedsiębiorstwu Budowlano – Handlowemu (...) spółce jawnej J. O. , T. O. z siedzibą w K. 2. Powiato
Czytaj więcej»

II C 883/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-19

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 883/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 lipca 2016 roku powód W. U. wniósł o zasądzenie od pozwanego J. C. na swoją rzecz kwoty 2.000.000 zł., tytułem zadośćuczynienia za straty materialne i moralne spowodowane działaniem pozwanego. W uzasadnieniu wywodził, że J. C. , w dniu 28 lipca 2006 roku, jako osoba pełniąca obowiązki kierownika do spraw eksploatacji w Administracji (...) Ł. (...) bezpodstawnie wypowiedział umowę najmu lokalu nr (...) w budynku nr (...) przy ul. (...) w Ł
Czytaj więcej»

X GC 855/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

X GC 855/14 UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2014 roku (data nadania w placówce pocztowej) powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , wystąpił do Sądu Okręgowego w Ł. , aby ten nakazał pozwanemu M. L. (1) , prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) L. M. (1) , nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym, zapłatę kwoty 43.910,48 euro wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 19 maja 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego należ
Czytaj więcej»

X GC 855/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt. X GC 855\14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego Dorota Sulińska – Kowalska Protokolant sekr.sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko M. L. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) L. M. w S. o zapłatę 1 zasądza od M. L
Czytaj więcej»

VIII Ua 87/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-31

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ua 87/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Paulina Kuźma Sędziowie: Sędzia SO Karol Kotyński (spr.) Sędzia SO Sylwestra Przybysz Protokolant: sekretarz sądowy Marta Chwieśko po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku W. G. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wojewód
Czytaj więcej»

III Ca 475/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-04

Data publikacji: 2017-09-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 475/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Gawryszczak Sędziowie: SO Renata Jagura SO Grażyna Młynarska - Wróblewska Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko Z. R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dn
Czytaj więcej»

X GC 225/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt X GC 225/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 15 stycznia 2015 roku powódka M. H. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) Projekt w P. wniosła o zasądzenie na jej rzecz solidarnie od pozwanych Przedsiębiorstwa Budowlano – Handlowego (...) spółki jawnej J. O. (1) T. O. w G. i Powiatu (...) kwoty 146.954,14 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 41.820 złotych od dnia 3 lipca 2012 roku i od kwoty 105.134,14 od dnia 1 listopada 2012 roku do dnia zapłaty, dla pozwanego ad 2 od dnia 2
Czytaj więcej»

II C 1507/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-28

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 1507/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Filipiak Protokolant: Małgorzata Grzęda po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. O. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. o zapłatę 1 zasądza od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz E. O. kwotę 250.000 (dwieście pięćd
Czytaj więcej»

VIII U 1694/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 1694/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 3 lipca 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze odmówił J. M. prawa do emerytury. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że ubezpieczony nie udowodnił 15
Czytaj więcej»

II C 734/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 734/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik Protokolant: Adam Bęczkowski po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1. oddala powództwo; 2. nie obciąża powoda kosztami procesu.
Czytaj więcej»