Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36744

II C 421/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-10-15

Data publikacji: 2019-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II C 421/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 marca 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. wystąpił przeciwko B. K. o uznanie za bezskuteczny w stosunku do powoda zawartą przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w dniu 23 marca 2007 roku w sprawie I Ns 35/07. Podstawą roszczenia o uznanie ugody dotyczącej podziału majątku za bezskuteczną był fakt, że, zgodnie z twierdzeniami pozwu, na skutek podziału majątku pozwana otrzymała przedmioty o znaczn
Czytaj więcej»

II C 421/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-04-28

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 421/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca: Sędzia S.O. Sylwia Łopaczewska Protokolant: sekr. sąd. Anna Krzesłowska po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko A. W. o zapłatę kwoty 338.400,00 zł. 1 zasądza od A. W. na rzecz B. K. kwotę 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 16 s
Czytaj więcej»

II C 421/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-05-12

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 421/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 lutego 2013r., skierowanym przeciwko pozwanej A. W. (1) prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlano – (...) z siedzibą w P. , powód B. K. (1) , wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym zobowiązującego pozwaną do zapłaty na rzecz powoda łącznej kwoty 338.400 zł., tytułem: a zwrotu zaliczki wpłaconej zgodnie z § 4 umowy o roboty budowlane z dnia 27 maja 2009 r. o nr (...) w wysokości
Czytaj więcej»

II C 422/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-02-13

Data publikacji: 2015-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II C 422/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny Przewodnicząca: S.S.O. Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: Agnieszka Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Prokuratora Okręgowego w Gliwicach przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. , M. T. , S. B. i M. N. o ustalenie 1 ustala, że nieważna jest czynność prawna dokonana przez (...) Spółkę
Czytaj więcej»

II C 422/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-03-05

Data publikacji: 2015-03-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 422/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 11 marca 2014 roku skierowanym przeciwko (...) spółka z o.o. z siedzibą w K. , M. T. (1) , S. B. (1) i M. N. (1) powód Prokurator Okręgowy w Gliwicach wniósł: - w stosunku do (...) spółki z o.o. , M. T. (1) i M. N. (1) o ustalenie, że nieważna jest czynność prawna, dokonana przez (...) spółkę z o.o. w formie aktu notarialnego, rep. A nr (...) sporządzonego w dniu 27 lutego 2008 r. w B. przed notariuszem R. R. , w postaci oświadczenia o ustanowie
Czytaj więcej»

II C 424/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 424/15 UZASADNIENIE L. G. w pozwie z 8 stycznia 2013 r. skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz: - kwoty 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 marca 2012 r. do dnia zapłaty; - kwoty 2.000 zł tytułem kosztów opieki i leczenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia zapłaty; - kwoty 455,67 zł tytułem dalszego odszkodowania za koszty leczenia wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 li
Czytaj więcej»

II C 424/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-01-09

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 424/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2017r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Marek Kruszewski Protokolant: Julita Sielicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2017r., w Ł. sprawy z powództwa B. Z. przeciwko Z. K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1/ pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci § 3 litera a aktu notarialnego umowy sprzedaży sporządzonego 2 października 2009r. p
Czytaj więcej»

II C 426/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 426/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Marek Kruszewski Protokolant: Karolina Perczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 października 2016r., w Ł. sprawy z powództwa A. C. i J. W. przeciwko (...) Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w W. o zapłatę 1/ zasądza od (...) Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w W. na rzecz A. C. i J. W. solidarnie 21’148,80 zł (dwadzi
Czytaj więcej»

II C 426/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 426/15 UZASADNIENIE W pozwie z 28 stycznia 2015 r. A. C. i J. W. wnieśli o zasądzenie od (...) Spółki Akcyjnej (...) z siedzibą w W. na ich rzecz solidarnie 140.162,23 zł tytułem dalszego odszkodowania za skutki pożaru nieruchomości położonej w C. przy ul. (...) w dniu 21 stycznia 2013 r. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 25 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty. Nadto powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanej na ich rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego
Czytaj więcej»

II C 426/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 426/16 UZASADNIENIE W dniu 11 kwietnia 2016 r. (data nadania pozwu w urzędzie pocztowym) powódka E. W. (1) wystąpiła przeciwko A. R. i M. R. z powództwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego - postanowienia Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia dniu 25 marca 2013 r. o sygnaturze akt I Ns 147/11 opatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 9 października 2015 r. zobowiązującego H. G. (obecnie E. W. (1) na zasadzie dziedziczenia) do zapłaty na rzecz A. R. i M. R. kwoty 129.686,3
Czytaj więcej»