Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37298

III Ca 876/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-08-09

Data publikacji: 2016-10-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 876/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SO Bożena Rządzińska Sędziowie: SO Jacek Świerczyński SR Mikołaj Pawłowski Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko Miejskiemu Centrum (...) im. bł. R. C. w Ł. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej – Miasta
Czytaj więcej»

III Ca 876/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 876/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz Sędziowie: SO Renata Jagura SR Dorota Drab Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miasta Ł. – Prezydenta Miasta Ł. przeciwko A. P. i M. P. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi
Czytaj więcej»

III Ca 876/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-16

Data publikacji: 2019-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 876/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Elżbieta Gawryszczak Sędziowie : SO Zofia Szcześniewicz SO Radosław Olewczyński Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. Ż. przeciwko R. R. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji na skutek apelacji powódki od wy
Czytaj więcej»

III Ca 877/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-19

Data publikacji: 2016-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 877/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Kępa Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.) SO Renata Jagura Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko Miastu Ł. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 19 mar
Czytaj więcej»

III Ca 877/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 877/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 2 marca 2017 r., wydanym w sprawie z powództwa D. J. i Z. L. przeciwko H. M. i L. M. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, Sąd Rejonowy w Brzezinach oddalił powództwo w całości. Sąd I instancji ustalił, że tytułem tym jest prawomocny wyrok z dnia 7 czerwca 2002 r., wydany w sprawie I C 20/01 Sądu Rejonowego w Brzezinach, którym od D. J. i Z. L. zasądzono solidarnie na rzecz H. M. kwotę 1.600,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz od Z.
Czytaj więcej»

III Ca 877/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-29

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 877/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Kamińska-Krawczyk Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.) SR (del.) Marcin Wojciechowski Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. J. i Z. L. przeciwko H. M. i L. M. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apel
Czytaj więcej»

III Ca 877/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-09-26

Data publikacji: 2018-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 877/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska – Krawczyk SO Radosław Olewczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko B. J. i K. J. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejo
Czytaj więcej»

III Ca 877/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2018-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 877/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, oddalił powództwo o zapłatę wywiedzione przez A. T. przeciwko B. J. i K. J. . Ustalony stan faktyczny przedstawiał się jak poniżej: B. J. jako osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą w zakresie produkcji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych. Firma oferowała swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej (...) która
Czytaj więcej»

III Ca 878/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-11-28

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 878/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w sprawie o sygn. akt I C 185/12 z powództwa L. Y. C. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zadośćuczynienia, odszykowania i renty: 1. zasądził od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki L. Y. C. kwoty: a) 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwot: - 9.500 zł od dnia 21 marca 2012 roku do dnia zapłaty; - 20.500 zł od dnia 19 lutego 2014 roku do dn
Czytaj więcej»

III Ca 878/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 878/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie prowadzonej za sygnaturą akt I C 683/12 z powództwa L. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę kwoty 32.367,65 zł w punkcie pierwszym oddalił powództwo, w punkcie drugim zasądził od L. P. na rzecz (...) SA w W. kwotę 2400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, a w punkcie trzecim nakazał ściągnąć od L. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śród
Czytaj więcej»