Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
23431

XIII Ga 495/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 495/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie z powództwa W. U. przeciwko (...) , (...) Spółce jawnej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności Sąd Rejonowy w Sieradzu w pkt 1 pozbawił wykonalności nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 30 lipca 2010 roku wydany w sprawie sygn. akt IV GNc 4783/1 O/S w zakresie kwoty 20.880,29 zł; w pkt 2 zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.962,00
Czytaj więcej»

III Ca 865/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 865/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 lutego 2017 roku, wydanym w sprawie z powództwa C. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Miastu G. S. , Ośrodkowi (...) w S. - K. , (...) spółce jawnej w Z. , A. D. i E. P. o przywrócenie naruszonego posiadania, Sąd Rejonowy w Zgierzu: 1) nakazał Miastu G. S. przywrócenie powodowi naruszonego posiadania poprzez umożliwienie korzystania z klatki schodowej budynku położonego w S. , przy ul. (...) ; 2) nakaza
Czytaj więcej»

II C 1231/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-05-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 1231/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2014r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący : SSO Barbara Kubasik Protokolant: Agnieszka Sasiak po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) , J. W. (2) przeciwko Spółdzielni Pracy (...) w likwidacji w Ł. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 oddala powództwo, 2 oddala zarzut powagi rzeczy osądzonej, 3 nie obciąża
Czytaj więcej»

XIII Ga 495/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 495/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Tomasz Bajer (spraw.) Sędziowie: SO Iwona Godlewska SO Bartosz Kaźmierak Protokolant: staż. Malwina Kosak po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa W. U. przeciwko (...) , (...) spółce jawnej w K. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji wniesion
Czytaj więcej»

IV K 283/10

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-12-07

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 283/10 UZASADNIENIE K. F. był właścicielem (...) z siedzibą w Ł. . A. W. (1) była zatrudniona w autokomisie. Od początku 2004 roku uległa zmianie sytuacja rodzinna i materialna K. F. . Jego żona bardzo poważnie zachorowała, a niezależnie od tego właściciel miał bardzo poważne problemy finansowe i systematycznie zadłużał się. Wtedy powstał plan zdobycia środków finansowych w sposób sprzeczny z prawem. Polegał on generalnie na wyłudzeniach tzw kredytów samochodowych z wykorzystaniem
Czytaj więcej»

VIII U 1966/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-27

Data publikacji: 2017-11-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – del. SSR Anna Przybylska Protokolant - stażysta W. F. po rozpoznaniu w dniu 27 października 2017 roku na rozprawie sprawy z odwołania S. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy na skutek odwołania od decyzji z dnia 14 li
Czytaj więcej»

VIII U 2573/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Magdalena Lisowska Protokolant – stażysta J. C. po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku na rozprawie sprawy z odwołania W. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. od decyzji z dnia 23 września 2016 roku znak:210000/72/2016-SER1-607117 o dodatek pielęgnacyjny oddala odwołanie. SSO Ma
Czytaj więcej»

XIII Ga 363/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-22

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XIII Ga 363/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Szczepańska (sprawozdawca), Sędziowie: Sędzia SO Beata Matysik, Sędzia SR (del.) Magdalena Rychter-Raj, Protokolant: staż. Jakub Choiński, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2017 roku, w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko (...) spółce
Czytaj więcej»

IV K 105/17

zarządzenie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-13

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV K 105/17 Uzasadnienie wyroku wyd anego w trybie art. 387 k.p.k. Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów wymienionych w akcie oskarżenia Sąd uznał oskarżonego R. D. za winnego tego, że: w dniu 02 lutego 2017 roku w Ł. , działając wspólnie i w porozumieniu z drugim ustalonym mężczyzną, co do którego materiał wydzielono do odrębnego postępowania, posługując się niebezpiecznym narzędziem w postaci siekiery, po uprzednim użyciu wobec O. D. przemocy w postaci wepchnięcia go siłą do m
Czytaj więcej»

VIII U 508/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2017-11-15

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – del. SSR Anna Przybylska Protokolant - stażysta W. F. po rozpoznaniu w dniu 17 października 2017 roku na rozprawie sprawy z odwołania D. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. z udziałem M. D. o podleganie ubezpieczeniom społecznym na skutek odwołania D. B. od decyzji nr (...) z dnia 27 sty
Czytaj więcej»