Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
20484

VIII U 4019/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 4019/14 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 9 października 2014 roku - znak (...) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lipca 2014 roku, odmówił A. A. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że Komisja Lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 1 października 2014 roku ustaliła, że ubezpieczony A. A. jest całkowicie niezdolny do pracy okresowo do 30 kwietnia 2015 roku, a niezdolność do pracy powstała
Czytaj więcej»

V Kz 479/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Kz 479/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski Protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Kurek przy udziale Prokuratora Grażyny Poli po rozpoznaniu w sprawie A. K. , syna T. , urodz. (...) w Ł. oskarżonego o czyn z art. 280 § 1 k.k. zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z dnia 11 maja 2017 roku, sygn. akt III
Czytaj więcej»

II C 191/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2017-06-12

trafność 100%

Istotność:

II C 191/17 UZASADNIENIE 8 lutego 2017 roku M. S. wniósł pozew przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. , żądając uchylenia w całości uchwały nr (...) podjętej w dniu 29 grudnia 2016 roku oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu. Pozwana nie uznała powództwa, wnosząc o jego oddalenie i zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. stan faktyczny: M. S. jest właścicielem wyodrębnionego w budynku, położonym na nieruchomości przy ul. (...) , lokalu nr (...)
Czytaj więcej»

V Kz 455/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Kz 455/17 POSTANOWIENIE Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski Protokolant st. sekr. sąd. Sylwia Kurek przy udziale Prokuratora Krzysztofa Wolskiego po rozpoznaniu w sprawie przeciwko A. Ł. uniewinnionej od popełnienia przestępstwa z art. 160 § 2 k.k. w zb. z art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. zażalenia wniesionego przez pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej subsydiarnej U. G. na postano
Czytaj więcej»

V Ka 1557/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Sygn. akt V Ka 1557/15 UZASADNIENIE M. N. został oskarżony o to, że w okresie od 3 marca 2015 roku do 7 marca 2015 roku w Ł. będąc uprzednio skazanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XIX K 792/06 za umyślne przestępstwo podobne na karę pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po jej odbyciu w wymiarze co najmniej 6 miesięcy w okresie od 7 września 2011 roku do 14 listopada 2011 r. i w systemie dozoru elektronicznego od 14 listopada 2011 roku do dnia 7 maja 2012
Czytaj więcej»

IV K 164/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-12-07

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Sygn. akt IV K 164/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Zabłocki Ławnicy: M. M. (1) , E. M. Protokolant: Michał Karasiński przy udziale Prokuratora: Mirosława Mospinka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.12.2016 r., sprawy: 1 M. S. syna P. i K. zd. S. ur. (...) , w Ł. ; 2 B. G. syna S. i M. zd. M. ur. (...) , w Ł. ; oskarżonych o to, że: W dniu 12 kwietnia 2016 r., w Ł. , działając
Czytaj więcej»

VIII U 986/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 986/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 25 stycznia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, iż I. K. z tytułu zatrudnienia u płatnika składek PPUH (...) J. K. (1) nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od dnia 11 czerwca 2012 r. do dnia 12 grudnia 2012 r. włącznie. W uzasadnieniu wskazano, że w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego Zakład przeprowadził w dniach 18-27.12.2012r. kontrolę u płatnika sk
Czytaj więcej»

VIII U 383/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-15

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 383/15 UZASADNIENIE Decyzjami z dnia 17 grudnia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że: - W. N. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie od 11 marca 2013 r. do 22 marca 2013 r. jako zleceniobiorca u płatnika składek Grupa Budowlana (...) oraz określił wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek za w/w sporne okresy. - D. P. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społ
Czytaj więcej»

VIII U 1132/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-11-28

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 1132/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 20 lutego 2015 roku - znak (...) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 listopada 2014 roku odmówił M. G. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że M. G. nie jest niezdolna do pracy, co zostało ustalone na podstawie orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS z dnia 12 lutego 2015 roku. /decyzja – k. 38 plik III akt ZUS/ W dniu 20 marca 2015 roku M. G. złoży
Czytaj więcej»

VIII U 1454/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 1454/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący : SSO Henryka Stawiana Protokolant : Magdalena Lipińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 roku w Ł. sprawy M. J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na skutek odwołania M. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I O
Czytaj więcej»