Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36630

I C 520/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 520/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 3 kwietnia 2015r., skierowanym przeciwko (...) S.A. w W. : 1. W. A. (1) wniosła o zasądzenie: - kwoty 60.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku ze śmiercią męża, z ustawowymi odsetkami od dnia 13 lutego 2013r., - kwoty 15.000 zł z tytułu odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią męża, z ustawowymi odsetkami jw., - kwoty 4.072,24 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek ustawowych za okres od
Czytaj więcej»

I C 541/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-03-19

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 541/16 UZASADNIENIE Powódka K. M. pozwem z dnia 7 kwietnia 2016 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Szpitala (...) Medycznej (...) w Ł. – (...) Szpitala (...) następujących kwot: - tytułem zadośćuczynienia za wywołanie rozstroju zdrowia oraz poniesione cierpienia fizyczne i psychiczne kwoty 10.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1 maja 2015 r. do dnia zapłaty - tytułem skapitalizowanej zaległej renty wyrównawczej za okres od m-ca lipca 2014 r. do m-ca marca 2016 r. wł
Czytaj więcej»

I C 556/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 556/15 UZASADNIENIE Miasto Ł. - Administracja Zasobów Komunalnych - Ł. w Ł. w pozwie z dnia 3 marca 2015r., skierowanym przeciwko E. Ł. , wniosło o zasądzenie kwoty 127.404,29 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu oraz kosztami procesu tytułem odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Powód podniósł w uzasadnieniu pozwu, że pozwana była najemcą lokalu mieszkalnego nr (...) , położonego w Ł. przy ul. (...) , a w związku z niewywiązywaniem się przez pozwaną
Czytaj więcej»

I C 566/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 566/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko P. Ż. i (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o odszkodowanie i ochronę praw autorskich 1 oddala powództw
Czytaj więcej»

I C 566/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

I C 566/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 6 kwietnia 2012 roku powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. wniosła o zasądzenie od pozwanego P. Ż. odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez sprzeczne z prawem działanie pozwanego w czasie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu powodowej spółki, w wysokości, która zostanie wykazana po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Ponadto wniosła o : - nakazanie pozwanym P. Ż. oraz (...) Sp. z o.o. wydania fragmentu utworu pro
Czytaj więcej»

I C 577/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-11-14

Data publikacji: 2019-03-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 577/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 listopada 2015 roku powódka Z. M. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) w Ł. kwot 240.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 10.000 zł tytułem odszkodowania. Ponadto wniosła o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wskazała, że dnia 16 czerwca 2015 roku została przyjęta na oddział Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala (...) w Ł. z rozpoznaniem guza przestrzeni zaotrz
Czytaj więcej»

I C 619/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-09-06

Data publikacji: 2019-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 619/19 UZASADNIENIE (...) Bank S.A. w W. wystąpił przeciwko kredytobiorcy (...) Sp. z o.o. w Ł. i poręczycielom: J. S. , P. K. o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym solidarnie co do kwoty 116.279,02 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty 92.999,92 zł od dnia 22 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów sądowych w kwocie 1.454 zł i
Czytaj więcej»

I C 626/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-21

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 626/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Barański Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa G. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz G. G. , tytułem zadośćuczynienia,
Czytaj więcej»

I C 626/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 626/14 UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2014 roku powódka G. G. wniosła pozew o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na swoją rzecz: – kwoty 88.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem z dnia 28 stycznia 2011 roku z ustawowymi odsetkami od dnia 26 maja 2012 roku do dnia zapłaty; kwoty 5.287,41 złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów leczenia z ustawowymi odsetkami od dnia 26 maja 2012 roku do dnia zapłaty
Czytaj więcej»

I C 637/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-12-04

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 637/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Karol Ike-Duninowski Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Lelewska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. M. i Z. M. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego:
Czytaj więcej»