Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47472

VIII U 2573/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – del. SSR Paulina Kuźma Protokolant - sekr. sąd. M. C. po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 roku na rozprawie sprawy z odwołania J. S. (1) , E. M. , H. P. (1) , J. S. (2) , U. Ł. , J. S. (3) i M. T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł. o świadczenia przedemerytalne na skutek odwołań: - J. S. (1) od
Czytaj więcej»

VIII U 2573/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-07-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2573/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił J. S. (1) prawa do świadczenia przedemerytalnego z uwagi na fakt, że rozwiązanie stosunku pracy nie nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy, gdyż na wniosek ubezpieczonego a nie z inicjatywy pracodawcy zostało zawarte w dniu 19.01.2015 r. porozumienie stron, rozwiązujące umowę o pracę. (decyzja k. 20-20 verte akt ZUS dotyczących J. S. ) Decyzją z dnia 26 sierpnia
Czytaj więcej»

VIII U 2573/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2017-11-14

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Magdalena Lisowska Protokolant – stażysta J. C. po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 roku na rozprawie sprawy z odwołania W. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. od decyzji z dnia 23 września 2016 roku znak:210000/72/2016-SER1-607117 o dodatek pielęgnacyjny oddala odwołanie. SSO Ma
Czytaj więcej»

VIII U 2573/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-10-22

Data publikacji: 2019-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2573/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska Protokolant: sekretarz sądowy Milena Osińska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku B. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. o rentę rodzinną na skutek odwołania B. Z. od decyzji Zakładu Ubezpiec
Czytaj więcej»

VIII U 2575/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-12-11

Data publikacji: 2019-12-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2575/18 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 25 września 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. , po rozpatrzeniu wniosku D. T. z dnia 26 czerwca 2018 r. odmówił wnioskodawczyni prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że orzeczeniem Komisji Lekarskiej ZUS z dnia 11 września 2018 r. ubezpieczona nie została uznana za niezdolną do pracy. /decyzja – k. 26 plik III akt ZUS/ Wnioskodawczyni D. T. uznała decyzję za krzywdzącą i w dniu 5
Czytaj więcej»

VIII U 2575/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2022-03-24

Data publikacji: 2022-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2575/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie: Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek Protokolant: sekretarz sądowy Adrianna Krawczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2022 roku w Ł. sprawy z odwołania : E. B. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-
Czytaj więcej»

VIII U 2576/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2576/16 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 19 października 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. odmówił Z. L. , po rozpoznaniu wniosku z dnia 1sierpnia 2016 r, prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, podnosząc, że wnioskodawca jest częściowo trwale niezdolny do pracy, a niezdolność ta trwa od 1 lipca 2012 roku, a zatem powstała po upływie 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia. / decyzja – k. nienum. akt ZUS / W dniu 31 października 2016 roku wnioskodawca złoży
Czytaj więcej»

VIII U 2576/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-23

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – del. SSR Anna Przybylska Protokolant - stażysta W. F. po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 roku na rozprawie sprawy Z. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. o rentę z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania Z. L. od decyzji z dnia 19 października 2016 roku znak (...) zmienia zaskarżoną dec
Czytaj więcej»

VIII U 2576/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2022-02-08

Data publikacji: 2022-03-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2576/21 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 7 lipca 2017 r. o ponownym ustaleniu wysokości policyjnej emerytury Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ponownie ustalił wysokość świadczeń M. S. od 1 października 2017 r. W decyzji dotyczącej emerytury wskazano, że podstawę wymiaru świadczenia stanowi kwota 8411,77 zł. Emerytura wynosi 59,05% podstawy wymiaru, a jej łączna wysokość wynosi 4967,15 zł. Jednocześnie ogranicza się jej wysokość do
Czytaj więcej»

VIII U 2578/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-04-25

Data publikacji: 2019-06-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2578/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie : Przewodniczący: SSO A. D. J. Protokolant: stażysta Małgorzata Pokorska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy J. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. z udziałem płatnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. z odwołania J. P. od decyzji Zakła
Czytaj więcej»