Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
33828

VIII U 1455/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-06-25

Data publikacji: 2019-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 1455/18 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 15 maja 2018 r. , znak (...) – 2018 , Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalił J. P. kapitał początkowy i ustalił jego wartość na dzień 1 stycznia 1999 r. na kwotę 51 407,73 zł. Do ustalenia wartości kapitału początkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął : podstawę wymiaru kapitału początkowego w kwocie 826,66 zł ( pomnoż
Czytaj więcej»

VIII U 1456/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – del. SSR Paulina Kuźma Protokolant - sekr.sąd. Marta Chwieśko po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 roku na rozprawie sprawy A. C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – I Oddziałowi w Ł. o ustalenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na skutek odwołania A. C. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społec
Czytaj więcej»

VIII U 1456/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-04-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie wykonywanie, mimo zawarcia formalnej umowy o pracę, czynności pracowniczych, w ramach art.22 kp, powoduje brak prawa do objęcia ubezpieczeniem pracowniczym.
Sygn. akt VIII U 1456/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicz ą cy SSO Barbara Kempa Protokolant Ewelina Zalewska po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z odwołania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 21 kwietnia 2016 roku znak (...)- (...) o podleganie ub
Czytaj więcej»

VIII U 1456/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-30

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak podstaw prawnych do zaliczenia okresu pozostawania wspólnikiem spółki cywilnej - w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej przez matkę, w sytuacji gdy wnioskodawczyni - była w tym okresie studentem i pobierała rentę rodzinną po śmierci ojca.
Sygn. akt VIII U 1456/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Barbara Kempa Protokolant : stażysta Aleksandra Sikorska po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2017 roku w Łodzi sprawy A. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o wysokość świadczenia na skutek odwołania A. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 29 maja 2017
Czytaj więcej»

VIII U 1456/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-12

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak podstaw prawnych do zaliczenia okresu pozostawania wspólnikiem spółki cywilnej - w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej przez matkę, w sytuacji gdy wnioskodawczyni - była w tym okresie studentem i pobierała rentę rodzinną po śmierci ojca.
Sygn. akt VIII U 1456/17 UZASADNIENIE Decyzją ostateczną z dnia 29 maja 2017 roku , na podstawie art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych , Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. przyznał A. M. emeryturę od 24 października 2016 r. tj. od osiągnięcia wieku emerytalnego. W treści decyzji wskazano, że emerytura została ustalona zgodnie z art.26 ustawy emerytalnej, a do jej obliczenia przyjęto: kwotę składek zewidencjonowanych na konc
Czytaj więcej»

VIII U 1457/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-21

Data publikacji: 2016-03-25

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Decyzją z dnia 30 kwietnia 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że M. L. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu od 1 kwietnia 2009 roku do 15 sierpnia 2012 roku, od 31 stycznia 2013 roku do 5 grudnia 2014 roku i od 1 lutego 2015 roku, wskazując, że w okresie od 6 grudnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku wnioskodawczyni nie podlega temu ubezpieczeniu ze względu na opłacenie składki za m
Czytaj więcej»

VIII U 1457/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-02-20

Data publikacji: 2018-04-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 1457/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSO Monika Pawłowska-Radzimierska Protokolant : stażysta Milena Osińska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku H. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek odwołania H. O. od decyzji Zakładu Ube
Czytaj więcej»

VIII U 1460/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-03

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Paulina Kuźma Protokolant - sekr.sąd. M. C. po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 roku na rozprawie sprawy G. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – II Oddziałowi w Ł. z udziałem M. P. o ustalenie niepodlegania ubezpieczeniu, należności z tytułu składek na skutek odwołania G. P. od decyzji Zakładu Ube
Czytaj więcej»

VIII U 1460/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-27

Data publikacji: 2018-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

UZASADNIENIE Decyzją z dnia 14 kwietnia 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. stwierdził, że M. P. (1) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od 1 marca 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą u płatnika składek (...) Ton G. P. oraz ustalił M. P. (1) podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. W uzasadnieni
Czytaj więcej»

VIII U 1460/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-06-27

Data publikacji: 2018-09-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący – SSO Magdalena Lisowska Protokolant – stażysta W. F. po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 roku na rozprawie sprawy z odwołania W. A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 19 czerwca 2017 roku znak (...)- (...)-I- (...) o rentę z tytułu niezdolności do pracy 1 oddala odwołanie, 2 przyznaje i na
Czytaj więcej»