Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
38838

XIII Ga 884/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Sygnatura akt XIII Ga 884/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Skierniewicach, w sprawie z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. , przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. , o zapłatę, zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 8.170,31 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 10 listopada 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1.517,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Powyższe or
Czytaj więcej»

XIII Ga 889/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-03-16

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XIII Ga 889/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Marzena Eichstaedt, Sędziowie: Sędzia SO Mariola Szczepańska (sprawozdawca), Sędzia SO Beata Matysik, Protokolant: st. sekr. sądowy Sławomira Janikowska, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 roku, w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

XIII Ga 892/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-03-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 892/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SO Marzena Eichstaedt Sędziowie: SO Mariola Szczepańska, SO Beata Matysik (ref.) Protokolant: st. sekr. sądowy Sławomira Janikowska po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 roku, w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. przeciwko K. J. o zapłatę kwoty 35.590,86 z
Czytaj więcej»

XIII Ga 892/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 892 / 16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Beata Matysik Sędziowie: S.O. Mariola Szczepańska S.O. Bartosz Kaźmierak (ref.) Protokolant: staż. Malwina Kosak po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółki jawnej z siedzibą w A. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. z udziałem int
Czytaj więcej»

XIII Ga 893/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-25

Data publikacji: 2016-04-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 893/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi uwzględnił wniosek Spółdzielnię Mieszkaniową (...) w Ł. i wpisał tę spółdzielnię w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (...) . Jednocześnie Sąd pierwszej instancji oddalił wnioski uczestników: K. K. i M. W. zmierzające do oddalenia wniosku o zarejestrowanie spółdzielni. W apelacji wniesionej wspólnie K. K. i M. W. zarzucili: 1. naruszenie przepisów post
Czytaj więcej»

XIII Ga 894/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XIII Ga 894/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Mariola Szczepańska, po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 roku, w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko E. W. o zapłatę kwoty 450,91 zł na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – - Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 lipca 2015 roku
Czytaj więcej»

XIII Ga 894/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-01-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 894/15 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 16 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Ł. zasądził od pozwanego E. W. na rzecz powoda (...) (...) z siedzibą w K. kwotę 450,91 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 października 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 107,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 600,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. (wyrok k. 101, uzasadnienie k. 102-111, postanowienie o sprostowaniu wyroku k. 129) Apelację od pow
Czytaj więcej»

XIII Ga 895/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-11-03

Data publikacji: 2020-11-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 895/19 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z powództwa A. R. , przeciwko M. C. i K. C. o zapłatę, w punkcie I zasądził od pozwanego M. C. na rzecz powódki kwotę 9.840 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 22 września 2016 roku oraz kwotę 2.117 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, zaś w punkcie II zasądził od pozwanego K. C. na rzecz powódki kwotę 10.332 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 22 września 2016 roku oraz kwo
Czytaj więcej»

XIII Ga 896/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 896/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Jarosław Pawlak Sędziowie: S.O. Beata Matysik S.O. Bartosz Kaźmierak (ref.) Protokolant: staż. Malwina Kosak po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa: M. P. przeciwko: (...) - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę kwoty 26.647,9
Czytaj więcej»

XIII Ga 898/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Sygn. akt XIII Ga 898/15 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 17.08.2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie o sygn. akt XII GC 1277/14 z powództwa J. D. przeciwko (...) z siedzibą w W. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.858,95 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 lipca 2014 roku do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałej części oraz zasądził kwotę 711 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 600 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
Czytaj więcej»