Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
40146

III Ca 1385/19

inny

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-02-14

Data publikacji: 2020-11-20

trafność 100%

Istotność:

[Przewodniczący Bogdan Jachowicz 00:02:00.768] Początek uzasadnienia. Zaskarżonym wyrokiem w sprawie z powództwa T. Ł. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę, Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 13 marca 2019 r. zasądził o pozwanego na rzecz powódki kwoty 28.000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od kwoty 20.000 zł od dnia 17 sierpnia 2017 do dnia zapłaty i od kwoty 8.000 zł od dnia 25 sierpnia 2018 do dnia zapłaty, 4.450 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od kwoty
Czytaj więcej»

III Ca 1388/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-01-23

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1388/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 tycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Bożena Rządzińska Sędziowie: S.O. Dorota Kozarzewska S.R. Małgorzata Sosińska-Halbina Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa C. N. przeciwko P. D. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń i zapłatę na skutek apel
Czytaj więcej»

III Ca 1388/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1388/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zasądził od pozwanego G. K. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. kwotę 79.089 złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego aktualnej dla poszczególnych okresów opóźnienia naliczanymi od kwoty 33.425,43 złotych od dnia 25 marca 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1.6
Czytaj więcej»

III Ca 1389/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1389/16 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 15 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w dla Ł. w Ł. , w sprawie z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko J. K. o zapłatę: 1 zasądził od pozwanej J. K. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 8968, 33 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 14.08.2014 roku do dnia zapłaty, przy czym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty w wysoko
Czytaj więcej»

III Ca 1389/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-22

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1389/17 POSTANOWIENIE Dnia 22 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz Protokolant: sekr. sąd. Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku M. Z. (1) , K. Z. , J. Z. (1) , J. Z. (2) , B. W. , A. J. , J. K. , I. P. , R. J. , E. B. , K. P. , T. Z. i M. Z. (2) z udziałem K. R.
Czytaj więcej»

III Ca 1390/14

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2015-07-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1390/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SO Wojciech Borten Sędziowie: SO Bożena Rządzińska SR Renata Jagura Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku D. R. z udziałem H. R. , F. R. , Ł. R. i J. R. o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po M. R. wydanego w dniu 21 lipca 2009r w sprawie sygn
Czytaj więcej»

III Ca 1390/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2015-07-01

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 1390/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem wydanym w dniu 18 czerwca 2014r przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z wniosku D. R. z udziałem H. R. (1) , F. R. (1) i J. R. o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po M. R. wydanego w dniu 21 lipca 2009r. w sprawie o sygn. akt II Ns 1424/09 oddalił wniosek i orzekł o kosztach postępowania. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Rejonowy ustalił: M. R. zmarł w dniu 26 maja 2009r. w Ł. ,
Czytaj więcej»

III Ca 1390/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-12-03

Data publikacji: 2016-01-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1390/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący – SSO Sławomir Zieliński Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz SO Izabela Wawrzynkiewicz Protokolant: Anna Jagusiak po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łod
Czytaj więcej»

III Ca 1386/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-05-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1386/13 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 28 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z wniosku R. P. i K. P. z udziałem W. M. , M. M. (1) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku: zatwierdził uchylenie się przez R. P. i K. P. od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu
Czytaj więcej»

III Ca 1386/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-02-11

Data publikacji: 2015-06-18

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 1386/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt II C 1119/11 z powództwa H. M. przeciwko Wyższej Szkole (...) w Ł. o zapłatę oddalił powództwo. Powyższe rozstrzygnięcie oparte zostało na ustaleniach i wnioskach, z których najistotniejsze elementy przedstawiają się następująco: Powód H. M. od 2010 roku był zatrudniony w pozwanej uczelni w charakterze wykładowcy. Obowiązki
Czytaj więcej»