Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
35706

III Ca 482/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 482/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz Protokolant: sekr. sąd. Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) N. (...) z siedzibą w G. przeciwko H. M. z udziałem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi o zapłatę na sku
Czytaj więcej»

III Ca 482/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-07

Data publikacji: 2015-11-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 482/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Z. oddalił powództwo P. M. przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. i Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 8.400 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez powódkę wskutek podania niewłaściwej dawki leku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 maja 2012 roku do dnia zapłaty. Ponadto Sąd Rejonowy oparł rozstrzygnięcie o kosztach procesu na z
Czytaj więcej»

III Ca 482/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-21

Data publikacji: 2017-09-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 482/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem zaocznym wydanym w dniu 23 listopada 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt I C 232/16 z powództwa B. (...) N. (...) z siedzibą w G. przeciwko H. M. z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pabianicach Sąd Rejonowy w Pabianicach oddalił powództwo o zapłatę. Sąd pierwszej instancji ustalił, iż w dniu 29 września 2008 roku pozwana H. M. zawarła z S. A. z siedzibą w P. Oddział w Polsce umowę kredytu odnawialnego z limitem do kwoty 10.000
Czytaj więcej»

III Ca 482/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-06-29

Data publikacji: 2018-10-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 482/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.) Sędziowie: SO Jacek Kępa SR del. Emilia Racięcka Protokolant: stażysta Piotr Nowak po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółki komandytowej w P. , P. E. spółki z ograniczoną odpowiedzial
Czytaj więcej»

III Ca 482/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-09-07

Data publikacji: 2018-10-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 482/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. (...) spółka komandytowa w P. , J. P. , Park (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w P. , B. P. przeciwko (...) S.A. w L. o zapłatę na rzecz J. i B. P. solidarnie kwoty 25 830 złotych z ustawowymi odsetkami od kwoty 20 000 złotych od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, od kwoty 157,46 złotych od dnia
Czytaj więcej»

III Ca 483/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 483/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak Sędziowie :SO Sławomir Zieliński SO Jacek Świerczyński po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. G. (1) z udziałem D. G. (2) , A. D. , R. D. i L. D. o wpis na skutek apelacji D. G. (2) i D. G. (1) od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z d
Czytaj więcej»

III Ca 483/18

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-09-24

Data publikacji: 2018-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 483/18 POSTANOWIENIE Dnia 24 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Krzysztof Kacprzak Sędziowie : SO Grażyna Młynarska - Wróblewska SO Renata Jagura Protokolant: staż. Magdalena Głowacka po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku M. G. (2) z udziałem I. B. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łod
Czytaj więcej»

III Ca 483/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2018-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 483/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem wydanym w dniu 21 grudnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 165/14 z wniosku M. G. z udziałem I. B. o zniesienie współwłasności, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny: 1. ustalił, że przedmiotem współwłasności jest obraz olejny na płótnie o wymiarach 75 cm na 135 cm sygnowany w prawym dolnym rogu „ J. P. spod W. ” o wartości rynkowej 690.000 zł; 2. ustalił, że współwłaścicielami obrazu opisanego w pkt 1.
Czytaj więcej»

III Ca 484/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-09-09

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 484/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Pięcek Sędziowie: SO Bożena Rządzińska SR (del.) Mikołaj Pawłowski Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. F. przeciwko Powiatowi Ł. reprezentowanemu przez Starostę Ł. o zmianę sposobu wykonania umowy na skutek apelacji po
Czytaj więcej»

III Ca 484/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn.akt III Ca 484/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodnicząca : Sędzia SO Marta Witoszyńska Sędziowie : SO Grażyna Młynarska-Wróblewska SR Małgorzata Rembowska Protokolant : Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. K. i E. S. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w Z. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia wo
Czytaj więcej»