Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37601

II C 258/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 258/14 UZASADNIENIE W pozwie z 7 lutego 2012 r. M. K. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w B. następujących kwot: 68.000 zł tytułem kosztów nakładów niezbędnych do rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego położonego na działce nr (...) w miejscowości M. oraz 20.000 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości rynkowej nieruchomości powoda, obie kwoty z odsetkami ustawowymi za zwłokę liczonymi od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty.
Czytaj więcej»

II C 260/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 260/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: Adam Bęczkowski po rozpoznaniu w dniu 6 października 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. W. (1) i K. W. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. o zapłatę kwoty 94.000 zł 1 zasądza od Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. solidarnie na rzecz E. W. (1) i K.
Czytaj więcej»

II C 262/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 262/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2018 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: st. sekr. Agnieszka Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. o zapłatę kwoty 125.000 zł 1 zasądza od Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. na rzecz M. K. kwotę 52.739,63 zł (pięćdziesi
Czytaj więcej»

II C 265/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 265/14 UZASADNIENIE W pozwie z 7 lutego 2012 r. S. S. (1) , K. O. i B. S. wnieśli o zasądzenie od Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w B. kwot po 26.000 zł tytułem kosztów nakładów niezbędnych do rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego położonego na działce nr (...) w miejscowości B. , gminie B. z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty. Z roszczeniem powodowie wystąpili w związku z utworzeniem, na mocy uchwały Sejmiku Woje
Czytaj więcej»

II C 268/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2019-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 268/14 UZASADNIENIE W pozwie z 8 lutego 2012 r. Z. B. (1) i K. B. wnieśli o zasądzenie od Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w B. następujących kwot: - na rzecz Z. B. (1) kwoty 132.500 zł tytułem kosztów nakładów niezbędnych do rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego położonego na działce nr (...) w miejscowości C. , gminie B. oraz 55.000 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości rynkowej nieruchomości, obie kwoty z odsetkami ustawowymi za zwłokę liczonymi od dnia doręc
Czytaj więcej»

II C 269/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-29

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 269/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: S.S.O. Teresa Jakubowska – Wójcik Protokolant: sekr. sąd. A. Krzesłowska po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa U. O. przeciwko W. K. , B. P. oraz Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Pabianicach o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od U. O. na rzecz: a W. K.
Czytaj więcej»

II C 270/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-12-20

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II C 270/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny Przewodnicząca: S.S.O. Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) S.A. w W. i (...) Centrum Medycznemu (...) w Ł. o zapłatę kwoty 250.000 zł 1 umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysię
Czytaj więcej»

II C 270/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-01-28

Data publikacji: 2019-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygnatura akt II C 270/18 UZASADNIENIE (wyroku częściowego) W piśmie z 17 maja 2017 roku, wniesionym do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w sprawie toczącej się z wniosku E. F. z udziałem S. K. o podział majątku i dział spadku, E. F. wniosła, między innymi, o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli złożonego przez spadkodawcę - jej ojca – R. K. w umowie darowizny zarejestrowanej w Rep (...) z dnia 6 maja 2009 roku oraz stwierdzenie nieważności umowy darowizny z dnia 23 września
Czytaj więcej»

II C 271/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-12-29

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 271/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2017 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: st. sekr. Agnieszka Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. B. i K. B. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. o zapłatę kwoty 85.000 zł 1 zasądza od Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. solidarnie na rzecz B. B. i K. B.
Czytaj więcej»

II C 271/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-02-05

Data publikacji: 2018-03-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 271/14 UZASADNIENIE W pozwie z 11 kwietnia 2012 r. B. i K. małżonkowie B. wnieśli o zasądzenie, solidarnie, od Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w B. następujących kwot: - 65.000 zł tytułem kosztów nakładów niezbędnych do rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego położonego na działce nr (...) w miejscowości C. , gminie B. , - 20.000 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości rynkowej i użytkowej ich nieruchomości, obie kwoty z odsetkami ustawowymi za zwłokę liczonymi od
Czytaj więcej»