Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
37132

X GC 412/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. X GC 412\14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego Dorota Sulińska – Kowalska Protokolant staż. A. K. po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) Sportowej Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od D. P. na rzecz (...) Sportowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 14.73
Czytaj więcej»

X GC 411/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 411/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 4 czerwca 2014 r. syndyk masy upadłości (...) spółki akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Z. zażądał zasądzenia od pozwanej kwoty 97.399,52 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 29 maja 2014 r. oraz zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych (pozew, k. 2-16) . W uzasadnieniu pisma wskazano, że pozwana w 2009 r. ogłosiła przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni drogowych; jako wykonawcę wybrano spółkę (...) , która skorzystała z pod
Czytaj więcej»

X GC 420/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 420 /16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SSO Barbara Kubasik Protokolant: stażysta Kinga Sękowska i stażysta J. C. po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa S. G. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o uchylenie lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego z
Czytaj więcej»

X GC 424/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Istotność:

X Gc 424/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 1 grudnia 2014r. skierowanym przeciwko Miastu S. powód T. B. wniósł o zasądzenie od pozwanego kwot: I 52 652,04zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 2 sierpnia 2013r. stanowiącej brakującą część wynagrodzenia za sporządzone przez powoda dla pozwanej projekty budowlany i wykonawczy; II 517 306,42zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 13 października 2014r. stanowiącej brakującą część wynagrodzenia za prace wykonane przez powoda dla pozwanej na podstawie wskazanyc
Czytaj więcej»

X GC 426/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym 11 czerwca 2014 roku powodowa (...) w W. domagała się zasądzenia solidarnie od pozwanych − P. B. i T. S. , jako wspólników P. (...) spółki cywilnej w Ł. , kwoty 267 171,20 gr, z ustawowymi odsetkami kwoty 265 695,20 zł od dnia 30 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty oraz od kwoty 1476 zł od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, a nadto zasądzenia od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwani w ramach prowadzonej w formie spó
Czytaj więcej»

X GC 427/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-04

Data publikacji: 2014-03-05

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE W pozwie złożonym 5 października 2012 roku (...) S.A. w Ł. żądała zasądze­nia od pozwanego A. R. kwoty 79.601,31 zł, z ustawowymi odsetkami od 28 września 2011 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wywiedziono roszczenie z umowy sprzedaży towarów przez powódkę na rzecz (...) , której wspólnikiem był m.in. pozwany (pozew k. 2-4). W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Pozwany przyznał, że jako ws
Czytaj więcej»

X GC 595/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2015-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 595/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Bartosz Kaźmierak Protokolant: st.sekr.sąd. Karolina Siarka po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa: J. S. i P. S. prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) spółka cywilna J. S. , P. S. w Ł. przeciwko: T. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod fi
Czytaj więcej»

X GC 595/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2014-09-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 595/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 10 maja 2013 r. powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w W. (dalej: (...) ) wniosła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie pozwanym (...) Spółce Akcyjnej w S. (dalej: (...) S.A. ) i (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. (dalej: (...) ), aby solidarnie zapłacili powódce kwotę 359.172,26 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami p
Czytaj więcej»

X GC 595/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-03-09

Data publikacji: 2015-04-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X GC 383/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 czerwca 2014 r. powodowie J. S. (1) i P. S. (1) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) s.c. J. S. (1) P. S. (1) w Ł. , skierowanym przeciwko T. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) w Ł. , wnieśli o zasądzenie na swoją rzecz nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty należności głównej w wysokości 147 803,09 zł, wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami postępowania sądowego według norm prawem przypisan
Czytaj więcej»

X GC 596/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 596 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Bartosz Kaźmierak Protokolant: staż. Agata Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 roku w Łodzi na rozprawie w sprawie z powództwa: Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości B. o zapłatę 118 325,26 zł 1 zasądza od
Czytaj więcej»