Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
32070

I C 845/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-05-11

Data publikacji: 2015-09-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 845/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 maja 2012 roku powódka A. P. wniosła o zasądzenie od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki kwoty 50.000 zł z tytułu zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi od dnia 15 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty, zasądzenie kwoty 21.600 zł z tytułu skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby za okres od dnia 2 czerwca 2009 roku do dnia 30 maja 2012 roku z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia pozwu, zasądzenie k
Czytaj więcej»

I C 850/12

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-21

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 850/12 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 21 maja 2012 roku, skierowanym przeciwko (...) S.A. w L. , powodowie D. i I. małżonkowie J. wnieśli o zasądzenie kwoty 104.328 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działki gruntu nr (...) położonej w R. w obrębie 7 przy ul. (...) , dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej prowadza jest księga wieczysta KW nr (...) za okres 9 lat wstecz od wytoczenia powództwa. Powodo
Czytaj więcej»

I C 854/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-07-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (syn)
Sygn. akt I C 854/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : S.S.O. Marzena Kluba Protokolant : sekr. sąd. Aneta Jędrzejczyk po rozpoznaniu w dniu 07 stycznia 2014r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1. zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki E. S. kwotę 60.000,- (sześćdziesiąt ty
Czytaj więcej»

I C 869/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn . akt I C 869/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca : p.o. Sędzia SO Anna Jóźwiak Protokolant : sekr. sąd. Monika Szczygielska po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko M. K. o zapłatę 102.000 złotych na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie I Nc 429
Czytaj więcej»

I C 869/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 869/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 26 listopada 2012 roku P. W. wniósł o zasądzenie w postępowaniu upominawczym od M. K. kwoty 102.000 zł tytułem zwrotu pożyczki wraz z kosztami procesu. Do pozwu załączył umowę pożyczki z dnia 15 czerwca 2011 roku oraz pokwitowanie z dnia 22 czerwca 2011 roku (pozew z załącznikami – k. 2-4) Postanowieniem z dnia 14 grudnia 2012 roku powód został zwolniony od kosztów sądowych w całości (postanowienie – k. 14) W dniu 2 stycznia 2013 roku w sprawie I N
Czytaj więcej»

I C 874/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2019-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 874/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 13 czerwca 2018 r. powódka R. A. wniosła o zasądzenie kwoty 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za szkodę, jakiej doznała wskutek działań pozwanego M. K. oraz kwoty 200.000 złotych stanowiącej równowartość połowy wypracowanego zysku przez zdeponowane środki w kwocie 10 mln na rachunkach bankowych pozwanego, a także zadośćuczynienia w kwocie 1
Czytaj więcej»

I C 878/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 878/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 20 czerwca 2014 roku, skierowanym do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , W. K. (1) wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwoty 65.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 8 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia, na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. , oraz kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Powó
Czytaj więcej»

I C 882/10

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-01-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 882/10 UZASADNIENIE W pozwiezłożonym w dniu 5 kwietnia 2004r pierwotnie do Sądu Rejonowego w Skierniewicach powód Skarb Państwa Nadleśnictwo S. wniosło o nakazanie pozwanemu L. S. (1) wydanie powodowi nieruchomości – O. S. , położonej w obrębie leśnym S. , oddział 218f leśnictwa G. , składającej się z zabudowanej działki gruntu o powierzchni 2.600 m 2 i opróżnienie jej ze wszystkich osób i rzeczy prawa jego reprezentujących oraz wniósł o zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym
Czytaj więcej»

I C 883/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-04-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 883/13 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 listopada 2010 roku skierowanym przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w Ł. powód Z. F. wniósł o zadośćuczynienie w kwocie 100.000zl z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu z tytułu krzywdy związanej z wadliwym procesem leczenia w pozwanym szpitalu. Powód wniósł także o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania,. (pozew k. 2-8) Pozwany szpital wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu podnosząc, że leczenie powoda w
Czytaj więcej»

I C 899/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 899/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa I. C. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu Nr 2 w Ł. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 zasądza od I. C. na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarb
Czytaj więcej»