Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
21154

VIII U 455/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 455/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący SSO Agnieszka Olejniczak-Kosiara Protokolant st. sekr. I. G. po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku M. Z. i Z. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o ustalenie podlegania ubezpieczeniu na skutek odwołania M. Z. i Z. Z. od decyzji Zakładu Ubezpiecz
Czytaj więcej»

VIII U 348/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 348/16 UZASADNIENIE W dniu 9 grudnia 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. wydał 3 decyzje, mocą których stwierdził, że podwyższa o 50% stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, wobec płatnika (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. w kolejnych okresach (latach składkowych), tj. - od 01.04.2013 do 31.03.2014 – pierwsza decyzja ZUS nr (...) , - od 01.04.2014 do 31.03.2015 – druga decyzja ZUS nr (...) , - od 01.04.2015 do 31.03.2016 – trzeci
Czytaj więcej»

VIII U 2831/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-09

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: brak faktycznego wykonywania obowiązków pracowniczych, powoduje brak objęcia ubezpieczeniem społecznym ze stosunku pracy
Sygn. akt VIII U 2831/16 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 13 października 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że K. B. (1) , od dnia 1 lipca 2016 r. , nie podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, z tytułu zatrudnienia u płatnika składek Kancelaria (...) . W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał , że K. B. (1) została zatrudniona na stanowisku pracownika do spraw kadr i płac, w wymiarze ¼ etatu, z wynagrodzeniem w wysokośc
Czytaj więcej»

VIII U 2149/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

sygn. akt VIII U 2149/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 12 czerwca 2015 roku - nr (...) - Zakład Ubezpieczeń społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że T. W. jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w okresach: - od dnia 01.03.2004 r. - 09.10.2004 r.; - od dnia 01.09.2009 r. - 30.09.2009 r.; - od dnia 01.11.2009 r. - 30.11.2009 r.; - od dnia 01.01.2010 r. - 31.03.2010 r.; - od dnia 01.05.2010 r. - 15.07.2010 r.; - od dnia 01.08.2010 r.
Czytaj więcej»

VIII U 2865/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIIIU 2865/16 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 10 listopada 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 października 2016 r. odmówił G. D. prawa do przyznania rekompensaty i zmiany wysokości świadczenia, powołując się na treść art. 21 ust.2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.965 ze zm.), zgodnie z którym rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podst
Czytaj więcej»

VIII Ua 50/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Ua 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Karol Kotyński (spr.) Sędziowie: Sędzia SO Magdalena Lisowska del. Sędzia SR Anna Przybylska Protokolant: stażysta Wiktoria Furmaniak po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z odwołania J. D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. o zwrot zasiłku chorob
Czytaj więcej»

VIII U 823/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 823/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie : Przewodniczący: SSO Agnieszka Domańska Jakubowska Protokolant : Magdalena Baraniecka po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2017 roku w Łodzi sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. Pierwszym przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. z udziałem zainteresowanych M. W. i syndyka masy upadłości
Czytaj więcej»

VIII U 348/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 348/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie Przewodnicząca SSO Magdalena Lisowska Protokolant Stażysta Justyna Czołnowska po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z odwołania Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od trzech decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 9 grudnia
Czytaj więcej»

VIII U 142/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII U 142/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 10 listopada 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że A. G. (1) jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą: 1. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu: - od dnia 8 kwietnia 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r., - od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r., - od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., - od 1 września 2016 r. do 30 września 2016 r., 2. nie podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu:
Czytaj więcej»

VIII U 295/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2017-08-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wykonywanie w ramach realizacji umów cywilnoprawnych, identycznych czynności jak na podstawie umowy o pracę, pozwala uznać, że te czynności (wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej) były czynnościami, wykonywania rzecz pracodawcy
Sygn. akt VIII U 295/15 UZASADNIENIE Decyzją numer (...) z dnia 9 lipca 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. stwierdził, że K. K. , z tytułu zatrudnienia u płatnika składek Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. , osiągał przychód, stanowiący miesięczne podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: listopad i grudzień 2004 roku, a miesi
Czytaj więcej»