Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
22728

IV K 51/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-06

Data publikacji: 2017-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodnicząca: SSO Izabela Kowalska Protokolant: Michał Jendrzejczyk, Michał Karasiński, Ewa Dzięgielewska w obecności Prokuratora: Bożeny Kruś-Góral po rozpoznaniu w dniach 23 listopada, 03, 07 grudnia 2015 roku, 11, 25 stycznia, 18 lutego, 10, 14, 17, 30 marca, 18 kwietnia, 11, 19 maja 2016 roku, 06, 22 lutego 2017 roku sprawy: S. Ł. , urodzonej w dniu (
Czytaj więcej»

IV K 264/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 264/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Przemysław Zabłocki Protokolant: Karol Łachut, Michał Karasiński W obecności prokuratora Pawła Greckiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21.11, 19.12, 28.12.2016 r., 27.02.2017 r., Sprawy: 1 A. D. syna A. i M. zd. J. , ur. (...) , w K. ; 2 W. P. syna J. i O. zd. (...) , ur. (...) , w Z. 3 B. O. zd. K. , córki R. i J. zd. C. , ur
Czytaj więcej»

V Kz 450/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt V Kzw 450/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia S.O. Zbigniew Mierzejewski Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Kurek przy udziale Prokuratora Grażyny Poli po rozpoznaniu w sprawie J. M. , syna S. i J. z domu K. , urodz. (...) w Ł. skazanego za czyn z art. 178a § 1 k.k. i inne zażaleń obrońcy i skazanego na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sy
Czytaj więcej»

IV K 166/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV K 166/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi IV Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Przemysław Zabłocki Protokolant: Mateusz Korzeniowski, Sławomir Bejda, Joanna Marciniak, Daria Sowińska, Agnieszka Nowicka, w obecności prokuratora Krzysztofa Szczepanka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 25.04, 10.05, 11.05, 14.06. 24.07, 12.09, 7.11, 13.12.2012 r., 25.02, 27.03, 9.05, 12.06, 26.07, 27.09, 15.11, 2013 r., 13.01, 1
Czytaj więcej»

IV K 241/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV K 241/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Monika Gradowska Protokolant Agnieszka Nowicka, Małgorzata Nowinowska, Magdalena Wodras, Piotr Koczyński, Daria Sowińska, Anna Gospodarowicz, Ewelina Stępień, Anna Trębicka, przy udziale Prokuratora Janusza Hajduka po rozpoznaniu w dniach 7.07.14r, 8.09.14r, 6.10.14r, 12.12.14r, 5.01.15r, 6.02.15r, 10.03.15r, 26.03.15r, 28.04.15r, 29.0
Czytaj więcej»

III Ca 419/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-22

Data publikacji: 2017-08-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 419/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Kępa Sędziowie : SO Radosław Olewczyński (ref.) SR (del.) Helena Sarzała Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. R. przeciwko F. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu w K. o pozbawienie tytułu wykonaw
Czytaj więcej»

III Ca 528/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 528 /17 POSTANOWIENIE Dnia 16 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak Sędziowie :SO Sławomir Zieliński SO Jacek Świerczyński po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Ośrodka (...) w Ł. z udziałem Gminy Ł. o wpis w dziale III księgi wieczystej (...) na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śród
Czytaj więcej»

III Ca 315/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 315/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz SR Joanna Szczygielska Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. przeciwko E. S. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

III Ca 307/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 307/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa Sędziowie: SO Katarzyna Kamińska-Krawczyk, SR (del.) Marcin Wojciechowski Protokolant: Anna Kuśmierska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2017 roku w Łodzi sprawy z wniosku J. C. i Z. C. z udziałem A. M. i P. M. o zniesienie współwłasności ze skargi uczestników o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej p
Czytaj więcej»

VIII Pa 15/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zarzuty apelacji - bezzasadne
Sygn. akt VIII Pa 15/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie X P 222/15, oddalił powództwo oraz nie obciążył powódki kosztami procesu. Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Rejonowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych: Powódka E. M. , w pozwanej (...) Banku (...) Spółce Akcyjnej , była zatrudniona od dnia 1 maja 1999 roku. Początkowo podstawę zatrudnienia powódki stanowi
Czytaj więcej»