Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
39414

III Ca 978/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 978/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 grudnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII C 2767/14, z powództwa A. G. i Z. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedziba w W. , o zapłatę, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny: 1 oddalił powództwo, 2 zasądził od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, 3 orzekł o pobraniu solidarnie od powodów na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla Łodz
Czytaj więcej»

III Ca 979/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-11-24

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 979/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Pięcek Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz SR ( del.) Małgorzata Sosińska - Halbina Protokolant: Łukasz Wiktorski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2014 roku w Łodzi sprawy z powództwa M. T. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wy
Czytaj więcej»

III Ca 979/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 979/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2015 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. J. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 24 lutego 2015 roku sygn.
Czytaj więcej»

III Ca 979/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-08-07

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 979/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem zaocznym z dnia 24 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze akt XVIII C 4290/14 z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. J. o zapłatę oddalił powództwo. W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że na podstawie przedstawionego przez powoda materiału nie było możliwe poczynienie ustaleń faktycznych. Powód poprzestał jedynie na
Czytaj więcej»

III Ca 979/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 979/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa Sędziowie – SO Sławomir Zieliński SO Wojciech Borten Protokolant – sekr. sąd. Monika Bura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2017 roku w Łodzi sprawy z powództwa J. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –
Czytaj więcej»

III Ca 979/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2018-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 979/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z powództwa J. R. przeciwko (...) S.A. w W. Oddział w Ł. o zapłatę: 1) zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 5 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, 2) oddalił powództwo w pozostałej części, 3) zasądził od pozwanego na rzecz
Czytaj więcej»

III Ca 979/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-02-28

Data publikacji: 2020-12-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 979/19 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 21 listopada 2018 roku, Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi w sprawie z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko J. G. o zapłatę, oddalił powództwo i zasądził od (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz J. G. kwotę 2.952 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Apelację od powyższego wyroku wywiodła powódka, zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu apelująca zarz
Czytaj więcej»

III Ca 980/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-12-24

Data publikacji: 2015-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 980/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem - zaocznym jedynie w stosunku do pozwanej A. B. - z dnia 21 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w sprawie o sygn. akt IX C 751/13 z powództwa D. B. przeciwko R. B. i A. B. o zapłatę zasądził od pozwanych R. B. i A. B. solidarnie na rzecz powoda D. B. kwotę 20.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17 września 2013 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i umorzył postępowanie w pozost
Czytaj więcej»

III Ca 980/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-26

Data publikacji: 2019-01-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 980/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 12 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Zgierzu, po rozpoznaniu sprawy z wniosku E. O. i K. O. z udziałem (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. ustanowił na nieruchomości wnioskodawców na rzecz uczestnika służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 83 100 zł (pkt 1 ), ustalił, że mapa szczegółowo opisana w pkt 1 stanowi integralną część niniejszego postanowienia (pkt 2) oraz rozstrzygnął w zakresie kosztów postępowani
Czytaj więcej»

III Ca 981/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 981/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia SO Radosław Olewczyński Sędzia SO Bogdan Jachowicz Sędzia SO Grażyna Młynarska - Wróblewska Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. J. i H. J. przeciwko Gminie B. o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste jest nieu
Czytaj więcej»