Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
48467

I C 92/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-07-27

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 92/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, w I Wydziale Cywilnym, w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Krysztofiak Protokolant: sekr. sąd. Marta Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2016 r. w Łodzi, na rozprawie, sprawy z powództwa Z. J. i M. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Z. J. kwotę 100.000,- ( sto tysięcy ) złotych z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 92/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 92/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 21 stycznia 2016 roku powodowie Z. J. (1) i M. J. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwot po 100.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę wynikającą z naruszenia dobra osobistego każdego z nich, do którego doszło w związku z faktem, iż ich córka K. J. od 9 lat znajduje się w stanie wegetatywnym na skutek ob
Czytaj więcej»

I C 94/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-12-17

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 94/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 stycznia 2019 roku skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. powód M. T. wniósł o zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kwoty 150 000 zł tytułem odszkodowania za szkody będące konsekwencją wykonania zlecenia sprzedaży nieruchomości w sposób niezgodny z zapisami łączącej strony umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, zawartej w Ł. w dniu 14 marca 2018 roku, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia za
Czytaj więcej»

I C 97/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2021-06-01

Data publikacji: 2021-11-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 97/20 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 5 sierpnia 2019 roku powód K. (...) – Ł. w Ł. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanego B. (...) w Ł. na jego rzecz kwoty 143.000 złotych z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 17 maja 2019 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że działając jako stowarzyszenie kultury fizycznej,
Czytaj więcej»

I C 99/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2022-01-13

Data publikacji: 2022-02-17

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 99/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30.03.2016r. J. S. wniosła o zasądzenie od Miasta Ł. kwoty 133.333,33 zł, a M. W. kwoty 266.666,66 zł — wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.07.2015r. do dnia zapłaty tytułem częściowego naprawienia szkody — odszkodowania w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Ł. i w konsekwencji utratą wartości nieruchomości powodów usytuowanej przy ul. (...) . Powodowie wnieśli o zasądzenie kosztów p
Czytaj więcej»

I C 102/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 102/15 UZASADNIENIE Pozwem z 12.09.2014r. powódka – (...) . J. R. i W. W. z siedzibą w A. wniosła o zasądzenie solidarnie na jej rzecz nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym od pozwanych - B. B. i M. B. 116.062,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, a także o zasądzenie od pozwanych solidarnie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. W uzasadnieniu powódka podała, że pozwani
Czytaj więcej»

I C 102/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-11-29

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 102/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 29 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia ( del.) Marcin Sumiński Protokolant: sekr. sąd. Paulina Jurczak po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. R. i P. W. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o ochronę dóbr osobistych 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powodów na rzecz pozwanego kwoty po 908, 50 ( dziewięćset osi
Czytaj więcej»

I C 102/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-12-10

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn . akt I C 102/19 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 stycznia 2019 r. powodowie D. R. i P. W. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty po 5.000 zł na rzecz każdego z nich tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty oraz nakazanie pozwanemu bankowi przeproszenie powodów poprzez przesłanie na adresy wskazane w pozwie listu poleconego zawierającego oświadczenie
Czytaj więcej»

I C 112/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-05-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 112/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : S.S.O. Marzena Kluba Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Barańska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda B. J. : a/ kwotę 68.
Czytaj więcej»

I C 119/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 119/16 UZASADNIENIE Pozwem z 22 stycznia 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) powód - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił przeciwko pozwanym B. ´mu T. ´owi R. i J. ´owi M. wnosząc o stwierdzenie, iż umowa przeniesienia własności w wykonaniu umowy zlecenia zawarta w dniu 10 sierpnia 2007 r. przed notariuszem A. H. (Kancelaria Notarialna w W. przy ulicy (...) , Rep. A 4906/2007), na mocy której B. R. przeniósł na rzecz J. M. udział wynoszący 1/2 części w prawi
Czytaj więcej»