Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 14/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-05-31

Sygn. akt II C 14/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie : Sędzia Sądu Okręgowego Dorota Liczberska – Dębska

protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Jabłońska

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019 roku w Łodzi
na rozprawie

sprawy z powództwa J. R.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 110.883,51 zł

1.  zasądza od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz J. R.:

a)  kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od kwoty 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) od dnia 4 lutego 2017 roku i od kwoty 41.000 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych) od dnia 12 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty,

b)  kwotę 40.795,51 zł (czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od kwoty 1.100 zł (jeden tysiąc sto złotych) od dnia 4 lutego 2017 roku i od kwoty 39.695,91 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) od dnia 12 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty;

c)  kwoty po 1.674 zł (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt cztery złote) miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby poczynając od 1 listopada 2018 roku i na przyszłość, płatnej do dnia 10 tego każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat;

d)  kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2.  ustala, że Towarzystwo (...) S.A. z siedzibą w W. ponosi wobec J. R. odpowiedzialność za szkody, jakie w związku ze zdarzeniem z dnia 3 listopada 2016 roku mogą ujawnić się u niej w przyszłości;

3.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sadu Okręgowego w Łodzi kwotę 6.320,20 zł(sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych dwadzieścia groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: