Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1833/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-04-30

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

następujący skład, sygnatura, zapłata, wydział cywilny, sprawa z powództwa, koszt, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zapłata, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, koszt, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

II C 7366/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2019

Data publikacji: 12 stycznia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • sygnatura, miasto stołeczne warszawy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, siedziba, wydział cywilny w składzie, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zapłata, tryba, lipiec, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, koszt procesu, sprawa z powództwa, kwota, wyrok, rzeczpospolita polski, skład, rozpoznanie
Zobacz»

II C 1645/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • częściowy zwrot kosztów zastępstwa, prokuratoria generalna, następujący skład, skarbowe państwo, zapłata kwot, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, skarb państwa, posiedzenie niejawne, tryba, wydział cywilny, czerwiec, koszty procesu, sprawa z powództwa, zapłata, rzeczpospolita polski, wyrok, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

XXIV C 515/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 29 listopada 2013

Data publikacji: 9 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • mediacja, mediator, warszawa, następujący skład, czas trwania, zarządzenie, posiedzenie niejawne, wydział cywilny, postanowienie, listopad, sprawa z powództwa, zapłata, miesiąc, okres, osoba, strona, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

VII Pz 101/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2014

Data publikacji: 6 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zasiłek dla bezrobotnych, powodu kosztów, sytuacja materialna powoda, ustalona sytuacja materialna, wyjątkowa okoliczność, koszty procesu, obciążenie powodów, zasada słuszności, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, postępowanie zażaleniowe według norm, trwanie procesu, koszt procesu strony, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, gołosłowne oświadczenie, podejmowana czynność procesowa, informacja powiatowego urzędu pracy, rozstrzyganie o zwrocie, praca i powód, możliwość pokrycia, rzekoma praca
Zobacz»

IV Cz 767/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • trudność w ustaleniu wysokości, pozwany, koszt procesu, koszt sądowy tymczasowo, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, koszt opinii, zasada odpowiedzialności za wynik, wzajemny obrachunek, nieuiszczony koszt sądowy, radca prawny, wyliczenie szkody, przeprowadzonym rozeznaniu, koszt strony, szczegółowe ustalenie wysokości, uregulowanie stanu faktycznego, potentat na rynku, definicja strony, określenie wysokości wynagrodzenia należnego, rozpoczęcie sporu sądowego
Zobacz»

I C 1468/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, siedziba, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, kwiecień, zapłata, tryba, wydział cywilny, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, koszty procesu, sprawa z powództwa, m, wyrok
Zobacz»

I C 975/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 30 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • smalec, opłata kancelaryjna, udzielić pomocy, obciążanie powoda, zakresy pktu, nadanie klauzul wykonalności, rozprawa sprawy, tytuł wykonawczy, egzekucja, pełnomocnik, pozwany koszt, zwrot kosztu procesu, koszt procesu, powództwo, tysiąc, kwota, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, grudzień, urząd
Zobacz»

I C 1063/18

zarządzenie, protokół

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2021

Data publikacji: 18 stycznia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wydawanie odrębnego postanowienia, narady sądu, strona przed zamknięciem, głos strony, pełnomocnik powodów, wniosek o uzasadnienie, załączenie, zarządzenie, wydać wyrok, posiedzenie niejawne, stanowisko w sprawie, następujący skład, odpis wyroków, zamknięcie rozprawy, protokół, sygnatura, tydzień, pisma procesowe, dokument, akt sprawy
Zobacz»

I C 357/18

zarządzenie, protokół

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 8 marca 2021

Data publikacji: 3 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wydawanie odrębnego postanowienia, sprawa w repertorium, pełnomocnik strony, odpis wyroku zaocznego, przedstawienie stanowiska, wniosek o uzasadnienie, załączenie, zarządzenie, wydać wyrok, posiedzenie niejawne, stanowisko w sprawie, następujący skład, zakład karny, dowód w sprawie, protokół, skarbowe państwo, pełnomocnik powodów, sygnatura, marzec, skarb państwa
Zobacz»

VIII Gz 246/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 listopada 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • nakaz zapłaty, centrum, złożenie sprzeciwu, powodu kosztów, pozew w sprawie, data i sygnatura, nowa sytuacja procesowa, niedopuszczalność cofnięcia pozwu, fakt cofnięcia pozwu, zarzut naruszenia przepisu, powstanie nowej sytuacji, pozwany, nakład pracy pełnomocnika, koszty procesu, zapłata, minimalny nakład, odpis pisma powodów, niewłaściwe ustalenie wysokości, drugi proces, pozew w przypadku
Zobacz»

VI Gz 336/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wytoczenie procesu, koszt procesu, cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, uzasadnienie zażalenia, podstawa do zastosowania, modyfikacja, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, postępowanie zażaleniowe, powództwo, częściowa zapłata, kwota i data, jednoznaczne stanowisko, niewłaściwe postępowanie, odpowiedzialność za wynik sporu, momentu oświadczenia, odpowiedź na sprzeciw, zażalenie powoda, protokół rozprawy
Zobacz»

VIII Pz 19/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 29 maja 2017

Data publikacji: 21 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, godzina nadliczbowa wraz, powodu kosztów, pozwany, oczywiste naruszenie prawa, uwzględnienie środka, postępowanie zażaleniowe, obciążenie powodów, koszt procesu, odstąpienie od obciążenia, opłata od zażalenia, byłymi pracodawcami, naruszenie przez sąd odwoławczy, cała uiszczona opłata, szansa wygrania procesu, apelacja od wyroku wstępnego, radca prawny, profesjonalny pełnomocnik, równość stron w postępowaniu
Zobacz»

VIII Gz 165/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • centrum, cofnięcie pozwu, szczególnie uzasadniony wypadek, zakres dochodzonego roszczenia, prawomocność, pozwany, klauzula wykonalności, koszt procesu, pogląd sądu rejonowego, odstąpienie od obciążania powoda, postanowienie o kosztach procesu, sprzeciw od nakazu zapłaty, powodu kosztów, twierdzenie o istnieniu podstaw, niezasadne obciążenie powoda, postępowanie zażaleniowe, uzasadnienie zażalenia, referendarz, zapłata, podstawa prawna zmiany
Zobacz»

I C 329/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 19 czerwca 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ochrona dobra osobistego, posiedzenie niejawne, wydział cywilny, czerwiec, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczypospolita polska, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

I C 649/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łomży

Data orzeczenia: 7 lipca 2020

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ochrona dobra osobistego, posiedzenie niejawne, lipiec, wydział cywilny, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczypospolita polska, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

III APz 11/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 3 października 2017

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zasada słuszności, majątkowy powód, uzyskanie dochodu, życiowa strona, sytuacja materialna i majątkowa, finansowa odpowiedzialność, pozwany szpital, materię merytoryczną, koszt procesu, przebieg procesów, część kosztów, cukrzyca, przeciwnik, postanowienie sądu najwyższe, odpowiedzialność za koszty, ogół kosztów, sytuacja wynikająca z charakteru, fakt związany z przebiegiem, odpowiedzialność za wynik procesu, praca i uzyskanie
Zobacz»

IV P 90/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 29 marca 2019

Data publikacji: 19 grudnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • ugoda, obciążanie powoda, powodu kosztów, odpowiedni warunek pracy, opalanym drewnem, pracująca maszyna, nieogrzewane pomieszczenie, podobna postawa, pracodawczyni, koszt zastępstwa procesowy, uzasadnienie do postanowienia, wcześniejsze zachowanie, pozwany pracownik, punkt wyroku, prawo rozwiązania umowy, postanowienie o kosztach procesu, strona w proces, praca bez wypowiedzenia, czucie, ławnik
Zobacz»

VII Pz 14/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 11 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • nieważność porozumienia, roszczenie zgłoszone w powództwie, rzeczone porozumienie, odstąpienie od obciążenia, prowadzenie procesu przez stronę, proces, zasada słuszności, możliwość cofnięcia, sposób prowadzenia procesu, podstawa materialna roszczenia, subiektywne przekonanie o zasadności, rozpoznawanie środka, wyjątek od zasady odpowiedzialności, przebieg procesów, przekonanie o słuszności, subiektywne przekonanie powoda, wynagrodzenie za prace, odpowiedzialność za wyniki, śródmieście w łodzi, instancja w sprawach
Zobacz»

X GC 860/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów procesu, powodu obowiązków, wydział gospodarczy, stażysta, koszt procesu, sprawa z powództwa, zapłata, maj, kwiecień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Barszczak vel Bartczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  p. o. Marcin Sumiński
Data wytworzenia informacji: