Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Pa 64/19 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-07-03

VIII Pa 120/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 stycznia 2019

Data publikacji: 1 kwietnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ugoda, radca prawny, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy, śródmieście w łodzi, słuszny interes, przeciwnik sporu, sprawa ponoszenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, zeszyt, wartość niedoboru, radca prawny, inwentaryzacja, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy, śródmieście w łodzi, osoba radcy prawnego, ewidencja towaru, słuszny interes, niepełne rozliczenie, rozpatrzenie zebranego materiału, przeciwnik sporu, sprawa ponoszenia, połowa uiszczonej opłaty sądowej, zobowiązanie powoda do przedłożenia, umorzenie postępowań, kwota niedoborów, pozwany
Zobacz»

I C 405/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2016

Data publikacji: 21 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

odsetka ustawowa za opóźnienie, ugoda, dzień zapłaty, pozwany, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, opóźnienie od kwot, ugoda, cofnięcie powództwa ze zrzeczeniem, dzień zapłaty, roszczenie, zgoda na cofnięcie powództwa, dochodzona należność, spłata należności, warunek spłaty, pozwany, harmonogram spłaty, elektroniczne postępowanie upominawcze, rata, następny spór, rejonowy lublin, należność główna, stwierdzony brak podstaw, treść ugody pozasądowej, cofnięcie powództwa bez zrzeczenia
Zobacz»

I C 402/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2019

Data publikacji: 14 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ugoda, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, dzień zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, odsetka ustawowa za opóźnienie, alimenty, tysiąc złoty, potrącenie, koszt utrzymania córki, porozumienie, wierzytelność, córka stron, świadczenie alimentacyjne, ustępstwo, pozwany, umowa, dzień zapłaty, dostarczenie środków utrzymania, osoby trzecie, stosunek prawny, dłużnik, sprawa podziału majątku, zobowiązanie
Zobacz»

VIII Pa 206/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 grudnia 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ugoda, śródmieście w łodzi, kasa sądu rejonowego, odsetka ustawowa za opóźnienie, interes pracowników, słuszny interes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śródmieście w łodzi, zawarcie ugody, umorzenie postępowań, słuszny interes pracownika, ugoda sądowa, kasa sądu rejonowego, odsetka ustawowa za opóźnienie, ograniczenie roszczenia, interes pracowników, słuszny interes, dorozumiany wniosek, rozpoznanie przez sad, zbędność wyrokowania, dorozumiane cofnięcie pozwu, wyłączenie dalszego postępowania sądowego, zarzut dotyczący zarówno, obciążających pracowników, koszt poniesiony w sprawie, strona w równych częściach
Zobacz»

I C 211/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 6 lutego 2019

Data publikacji: 22 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, rata, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, wierzyciel, poręczenie, rata, odsetka ustawowa za opóźnienie, warunek ugody, kara umowna, zobowiązanie dłużników, opóźnienie dłużnika, terminowa spłata, wyliczona odsetka, dzień zawarcia ugody, data zawarcia ugody, odpowiedzialność poręczycieli, odsetka ustawowa zgodnie, należność główna, dłużnik główny, pozwany, strona ugody, zapłata
Zobacz»

VII Pa 43/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, dzień zapłaty, odsetka, interes pracowników, słuszny interes, śródmieście w łodzi, zawodowa reprezentacja, rozliczenie poniesionych kosztów, przeciwnik sporu, reprezentacja procesowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ryczałt za noclegi, dzień zapłaty, ustawowe odsetki, słuszny interes pracownika, zagraniczna podróż służbowa, odsetka, interes pracowników, słuszny interes, jednostka sfery budżetowej, śródmieście w łodzi, samorządowa jednostka, zawodowa reprezentacja, praca i polityka społeczna, rozliczenie poniesionych kosztów, przeciwnik sporu, reprezentacja procesowa, sprawa harmonizacji, ustawa o czasie pracy, zawarcie ugody
Zobacz»

VII Pa 298/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 14 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, słuszny interes pracownika, dom pomocy społecznej, interes pracowników, słuszny interes, rozwiązanie umowy o prace, zawodowa reprezentacja, rozliczenie poniesionych kosztów, przeciwnik sporu, reprezentacja procesowa, dzień umowy o pracę, rozważenie materiału dowodowego sprawy, uprzednie wypowiedzenie, nowe świadectwo pracy, suma roszczenia, praca w trybie dyscyplinarnym, postanowienie ugody, zmiana trybu, praca w domu, wzajemne ustępstwa
Zobacz»

VII Pa 21/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, słuszny interes pracownika, interes pracowników, słuszny interes, rygor natychmiastowej wykonalności, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, zawodowa reprezentacja, przeciwnik sporu, reprezentacja procesowa, profesjonalny pełnomocnik strony, zasądzenie od pozwanej spółki, pozwana spółka kosztów, wzajemne ustępstwa, przedmiotowy pozew, stopień skomplikowania sprawy, wypłacenie odszkodowania, porozumienie stron z dniem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, wyrok w zaskarżonych częściach
Zobacz»

X P 1060/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 września 2013

Data publikacji: 19 października 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, strona ugody, umowa o prace, zawarta ugoda, odszkodowanie, interes pracowników, przywrócenie do pracy, powaga rzeczy, słuszny interes pracownika, pozostawanie bez pracy, wynagrodzenie za okres pozostawania, skutek procesowy ugody, wynagrodzenie za czas, rozwiązanie z powódką umowy, oświadczenie, roszczenie, skutek materialnoprawny, ustępstwo, zarzut sprawy
Zobacz»

X GC 820/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

ugoda, dzień zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, dzień zapłaty, poświadczona kopia, pozwany, przedmiotowa ugoda, zarzut od nakazów zapłaty, należność, ugoda strony, dalsza kwota pieniężna, kopia postanowienia komornika sądowego, kopia ugody, wykonanie zawartej ugody, transakcja między stronami, proporcja pomiędzy wysokością, zobowiązanie wynikające z ugody, dzień podpisania ugody, termin płatności, wysokości większe, wyrób piekarniczy, spłata zaległych zobowiązań
Zobacz»

III C 820/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, dwukrotność stopy, odsetka umowna za opóźnienie, stop odsetek ustawowych, stopa odsetek ustawowych, umowa ugody, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, pozwany, kwota bazowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, rata, odsetka maksymalna, przypadek dokonywania, dalsze odsetki, umowa bankowa, udar niedokrwienny mózgu, płatność pierwszej raty, wierzytelność, wysokość odsetki
Zobacz»

X P 28/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 lutego 2018

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, słuszny interes pracownika, treść ugody, zawarcie ugody, interes pracowników, słuszny interes, ustalenie nieważności ugody, praca w nadgodzinach, wzajemne ustępstwa, roszczenie związane ze stosunkiem, skutek prawny ugody, wynagrodzenie za prace, ekwiwalent za urlopy, częściowe zrzeczenie, wpływ błędów, ugoda powoda, oświadczenie woli, mediator, skutek procesowy ugody
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, rata, ugoda sądowa, śródmieście, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność
Zobacz»

I ACa 185/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 10 września 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, dzień zawarcia ugody, sporna kwota, litera, zapłata, zapłata sporna, pozwany, pozwana spółka, interes prawny w dochodzeniu, opóźnienie, płatność, termin zapłaty, interes prawny powódki, zapłata odsetek umownych, wysokość odsetek maksymalnych, termin kwot, odsetka w wysokość, odsetki ustawowe, dochodzenie roszczenia, zawarta ugoda
Zobacz»

I AGa 44/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 6 maja 2020

Data publikacji: 2 czerwca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwany, dokument ugody, dowód w sposób wybiórczy, faktura, przerwanie biegu przedawnienia, uznanie długu, zakres rachunkowości, kwota, uznanie roszczenia, ugoda zawarta przez strony, drewno tartaczne, rata, współpraca gospodarcza, przedawnienie roszczenia powoda, opinii biegłych, rozliczenie strony, zakres badania pisma ręcznego, stan zadłużenia
Zobacz»

IV C 460/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2019

Data publikacji: 15 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, odpowiednie odsetki, opóźnienie, odpowiednie świadczenie, wykonanie ugody, warszawa, pozwany, odpowiednia nieruchomość, majątek wspólny, nienależyte wykonanie, świadczenia pieniężne, koszt uiszczonej opłaty, spieniężenie nieruchomości, dłużnik, spełnienie, odsetki ustawowe, sprawa o podział majątku, zapłata kwoty głównej, złożone pełnomocnictwo, postępowanie apelacyjne przed sądem
Zobacz»

II C 206/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, zawarcie przez strony ugody, stanowy podatek, obejście prawa, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wzajemne ustępstwa, usprawiedliwiony interes, postanowienie sądu najwyższe, zasady współżycia społecznego, punkt pierwszy, wyrok stały, wierzytelność, umorzenie postępowań, lublin, pozwany, rata, kwota wynikająca z ugody, kodeks zasad
Zobacz»

XIV C 439/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 18 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, korzystanie z wizerunku, ustawowa odsetka za opóźnienie, świadczenie usług reklamowych, pozwany, drużyna piłki, zapis na sąd polubowny, wyrok na posiedzeniu niejawnym, odpis dokumentu, wniesienie pozwów, piłka siatkowa, opóźnienie od kwot, zgodność treści, umowa, zapłata, ustępstwo, kontrakt, rata, zarzut istnienia zapisu, premia za wyniki
Zobacz»

I C 117/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, umowa ugody, odsetki umowne, spółka komandytowo-akcyjna, rata, postanowienie ugody, należność główna, kwota odsetek za opóźnienie, wyrok zaoczny, odsetka, opóźnienie w spełnieniu świadczenia, pozwany, kwota bazowa, określone postanowienie, istnienie i wysokości, upływ okresu wypowiedzenia, umowa sprzedaży wierzytelności, przedmiotowa wierzytelność, lublin, opóźnienie
Zobacz»

VII Pa 21/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 marca 2015

Data publikacji: 18 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ugoda, śródmieście w łodzi, stanowisko kierownika pracowni, rozliczenie poniesionych kosztów, słuszny interes pracownika, pełnomocnik powoda pisma, odsetka od daty doręczenia, poprzedni warunek pracy, roszczenie w sprawach, praca na stanowisku kierownika, układ oddechowy, zaskarżony wyrok poprzez uchylenie, interes pracowników, przypadek uchybienia, odmienny sposób, poniesiony koszt procesu, odsetka w przypadku, terminowa płatność, ustawowa odsetka od dat, uchybienie terminu płatności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Łuczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Lisowska,  Agnieszka Olejniczak-Kosiara, Agnieszka Domańska-Jakubowska
Data wytworzenia informacji: