Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47087

III Ca 1735/15

inny

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-01-14

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Istotność:

poczatektekstu [Sędzia sprawozdawca 00:00:00.849] Początek uzasadnienia. Postanowieniem z dnia 19 września 2014 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, sprawy z wniosku I. G. z udziałem M. P. o stwierdzenie nabycia spadku po B. P. , stwierdził, że spadek po B. P. , synu S. i W. zmarłej w dniu 20 stycznia 2014 roku w Ł. , ostatnio przed śmiercią stale zamieszkałym w Ł. na podstawie Ustawy nabyli: M. ..., M. P. , żona, w jednej drugiej części spadku; I. G. , córka, w jednej drugiej części s
Czytaj więcej»

III Ca 1735/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-12-23

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1735/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem zaocznym z 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kutnie oddalił powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. przeciwko M. N. o zapłatę. Sąd Rejonowy ustalił, że (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 9.11.2012 r. W dniu 3.12.2013 r. (...) spółka z o.o. przystąpiła jako komandytariusz do spółki (...) spółka z ograniczoną odp
Czytaj więcej»

III Ca 1735/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-08-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1735/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi: 1. zasądził od Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. K. w Ł. na rzecz P. B. kwotę 15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 września 2013 roku do dnia zapłaty; 2. oddalił powództwo w pozostałym zakresie; 3. zasądził od Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Trau
Czytaj więcej»

III Ca 1735/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-11-19

Data publikacji: 2021-10-05

trafność 100%

Istotność:

III Ca 1735/19 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2019 r., wydanym w sprawie z wniosku E. K. z udziałem Miasta Ł. , G. W. i P. W. o ustanowienie służebności drogi koniecznej, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi ustanowił na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) , obejmującej działkę oznaczoną w rejestrze gruntów numerem 50/43 w obrębie B-31, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze (...) , na prawie użytkowania wieczystego n
Czytaj więcej»

III Ca 1736/16

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-14

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1736/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Krzysztof Kacprzak Sędziowie – SO Wojciech Borten SR Jędrzej Dzikowski Protokolant –Anna Kuśmierska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2017 roku w Łodzi sprawy z wniosku J. P. z udziałem K. K. , W. T. , P. T. i Gminy Ł. o zasiedzenie na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
Czytaj więcej»

III Ca 1736/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-03

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1736/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek J. P. (1) o stwierdzenie, że nabyła ona przez zasiedzenie udział w wysokości ¾ w prawie własności garażu i użytkowania wieczystego zabudowanej garażem części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0718 ha, położonej w Ł. , ul. (...) , działka (...) , dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia prowadzona jest księga wieczysta (...
Czytaj więcej»

III Ca 1736/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-12-05

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

­­ Sygn. akt: III Ca 1736/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Szcześniewicz Sędziowie: SO Renata Jagura SR Artur Wewióra (del., spr.) Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) spółce akcyjnej w S. o zapłatę na skutek apelacji M. S. oraz (...) spół
Czytaj więcej»

III Ca 1736/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-12-24

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

III Ca 1736/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem Sądu Rejonowego w Zgierzu z 12 kwietnia 2018 roku w sprawie I C 2078/13 z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. (dalej: E. Hestia) o zapłatę: – w punkcie 1 zasądzono od E. Hestia na rzecz M. S. 10.000 zł z ustawowymi odsetkami od 6 października 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty; w punkcie 2 ­­­oddalono powództwo w pozostałym zakresie; w punkcie 3 nie obciąż
Czytaj więcej»

III Ca 1737/17

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-08-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1736/17 III Ca 1737/17 POSTANOWIENIE Dnia 31 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący : Sędzia S.O. Jacek Świerczyński Sędziowie: S.O. Krzysztof Kacprzak S.O. Bogdan Jachowicz Protokolant: st. sekretarz sąd. Anna Kuśmierska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku K. L. z udziałem M. L. o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskoda
Czytaj więcej»

III Ca 1738/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-05-22

Data publikacji: 2014-08-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1738/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Izabela Wawrzynkiewicz Sędziowie: S.O. Bogdan Jachowicz S.R. Tomasz Kotkowski Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa I. G. przeciwko A. E. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
Czytaj więcej»