Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
41624

I C 615/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-12-01

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 615/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Paweł Barański po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. Z. i V. Z. przeciwko Towarzystwu (...) SA w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża powodów obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pozwanemu. Z: Odpis wyroku doręczyć pełn. stron. 1.12.2020 r.
Czytaj więcej»

I C 615/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-12-01

Data publikacji: 2021-03-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 615/19 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 3.04.2019 r. powodowie S. Z. i V. Z. wnieśli o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa (...) SA w W. , na rzecz V. Z. kwot: 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią ojca i 4.972,87 zł tytułem odszkodowania obejmującego koszty transportu zwłok zmarłego ojca na Ukrainę, na rzecz S. Z. kwot: 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią męża i 50.000 zł tytułem jednorazowego odszkodowania za pogorszenie si
Czytaj więcej»

I C 626/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IC 626/14 UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2014 roku powódka G. G. wniosła pozew o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na swoją rzecz: – kwoty 88.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem z dnia 28 stycznia 2011 roku z ustawowymi odsetkami od dnia 26 maja 2012 roku do dnia zapłaty; kwoty 5.287,41 złotych tytułem zwrotu poniesionych kosztów leczenia z ustawowymi odsetkami od dnia 26 maja 2012 roku do dnia zapłaty
Czytaj więcej»

I C 637/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-12-04

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 637/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Karol Ike-Duninowski Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Lelewska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. M. i Z. M. przeciwko (...) Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego:
Czytaj więcej»

I C 639/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 639/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Łódź, dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski Protokolant: st.sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy sprawy z powództwa głównego J. T. przeciwko Politechnice (...) o zapłatę 1.356.603,51 zł oraz z powództwa wzajemnego Politechniki (...) przeciwko J. T. o zapłatę 105.858,30 zł I z p
Czytaj więcej»

I C 639/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-07-05

Data publikacji: 2018-08-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 639/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 kwietnia 2013 roku J. T. wniósł o zasądzenie od pozwanej Politechniki (...) na swoją rzecz łącznej kwoty1.356.603,51 zł, w tym kwoty: - 1.105.683,66 zł (579.060,58 zł + 214.228,20 zł + 31.615,11 zł + 280.779,77 zł) z ustawowymi odsetkami od dnia 11.07.2012 r. do dnia zapłaty, - 243.527,40 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 07.07.2012 r. do dnia zapłaty, - 7.392,45 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.04.2013 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie o
Czytaj więcej»

I C 663/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 663/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Barański Protokolant : st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 76.000 zł 1 zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz D. P. kwotę 70.000
Czytaj więcej»

I C 675/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 675 /16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący S.S.O. Marzena Kluba Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. K. i E. K. przeciwko (...) Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego t
Czytaj więcej»

I C 676/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-11-06

Data publikacji: 2020-01-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 676/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 lutego 2016 r. powódka A. M. wniosła o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwot: 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 26 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, 440,84 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia, 17.961 zł tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich według wyliczenia z k. 8 wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od dnia 26 listopada 2014 r. do dnia zapłaty oraz o kosztów
Czytaj więcej»

I C 689/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2021-03-30

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 689/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 maja 2018 roku powód M. D. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na jego rzecz: 1 kwoty 86.820 złotych z tytułu świadczenia z polisy ubezpieczeniowej o nr (...) dotyczącej całkowitego i trwałego uszczerbku na zdrowiu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 maja 2016 roku do dnia zapłaty; 2 renty miesięcznej w kwocie po 3.307,50 złotych, począwszy od dnia 7 września 2015 roku, płatnej z
Czytaj więcej»