Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
40404

III Ca 1303/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-01-21

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 1303/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodnicząca: SSO Sławomir Zieliński Sędziowie: SO Radosław Olewczyński SO Grażyna Młynarska- Wróblewska Protokolant : Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. M. , Z. M. i M. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódek od wyroku Sądu
Czytaj więcej»

III Ca 1303/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-05-06

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 1303/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 maja 2014 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach, Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I C 216/11 z powództwa Z. M. , M. M. i A. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę: oddalił powództwo (punkt 1 sentencji); nie obciążył powódek kosztami procesu (punkt 2 sentencji). Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Rejonowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych: W dniu 30 stycznia 2009 roku J. B. , kierując samochode
Czytaj więcej»

III Ca 1303/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-12-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1303/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym wpisem z dnia 22 czerwca 2015 roku uwzględniając wniosek (...) z siedzibą w N. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi ujawnił w dziale III księgi wieczystej nr (...) zakaz zbywania oraz obciążania nieruchomości objętej tą księgą wieczystą do dnia prawomocnego zakończenia postępowania sądowego o ustalenie nieważności czynności prawnej – darowizny objętej aktem notarialnym Repertorium A nr 1194/2015 sporządzonym przed notariuszem R. W. , prow
Czytaj więcej»

III Ca 1303/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-02-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1303/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem częściowym z dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zatwierdził złożone przez H. R. oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po G. M. , z domu S. , córce K. i C. , zmarłej w dniu 23 marca 2010 roku w Ł. . Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny: Umową z dnia 18 kwietnia 1995 roku W. M. nabył wierzytelność przysługując
Czytaj więcej»

III Ca 1304/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-19

Data publikacji: 2014-05-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1304/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak Sędziowie: SO Radosław Olewczyński (ref.) SR (del.) Dorota Drab Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródm
Czytaj więcej»

III Ca 1304/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-02-03

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1304/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Jacek Kępa Sędziowie: Wojciech Borten Rados ł aw Olewczy ń ski (spr.) Protokolant: sekretarz sąd. Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. prz
Czytaj więcej»

III Ca 1304/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-03-13

Data publikacji: 2020-11-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1304/19 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 25 lutego 2019 r., wydanym w sprawie z powództwa syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w W. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę, Sąd Rejonowy w Skierniewicach zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 330,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 27 maja 2017 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 137,39 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd I instancji ustalił, że A. K. była członki
Czytaj więcej»

III Ca 1305/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-04-07

Data publikacji: 2014-05-15

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 1305/13 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w sprawie z powództwa P. U. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 7.050 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 listopada 2007 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 222,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 lutego 2008 roku do dnia zapłaty, oddalił powództwo
Czytaj więcej»

III Ca 1305/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-05-15

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 1305/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia S.O. Izabela Wawrzynkiewicz Sędziowie: S.O. Wojciech Borten S.O. Bożena Rządzińska Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa P. U. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śr
Czytaj więcej»

III Ca 1305/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2015-08-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 1305/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska Sędzia SO Zofia Szcześniewicz Sędzia SR Joanna Rezler-Wiśniewska Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 roku w Łodzi, na rozprawie sprawy z powództwa G. N. przeciwko S. U. o wydanie nieruchomości na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewica
Czytaj więcej»