Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
49792

II C 300/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-05-14

Data publikacji: 2018-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 300/14 UZASADNIENIE W pozwie z 11 kwietnia 2012 r. U. i A. małżonkowie S. wnieśli o zasądzenie, solidarnie, od Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w B. kwoty 85.000 zł tytułem kosztów nakładów niezbędnych do rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego na działce nr (...) w miejscowości T. , gminie Ł. z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty. Z roszczeniem wystąpili w związku z utworzeniem, na mocy uchwały Sejmiku Województwa (.
Czytaj więcej»

II C 299/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 299/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: staż. Adam Bęczkowski po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa I. S. i S. S. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. o zapłatę kwoty 76.000 zł 1 zasądza od Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. solidarnie na rzecz I. S. i S. S. kwotę
Czytaj więcej»

II C 300/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 300/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: staż. Adam Bęczkowski po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa U. S. i A. S. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. o zapłatę kwoty 85.000 zł 1 zasądza od Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. solidarnie na rzecz U. S. i A. S. kwotę
Czytaj więcej»

II C 297/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-03-05

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 297/14 UZASADNIENIE W pozwie z 11 kwietnia 2012 r. A. i P. małżonkowie F. wnieśli o zasądzenie, solidarnie, od Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w B. następujących kwot: - 95.000 zł tytułem kosztów nakładów niezbędnych do rewitalizacji akustycznej budynków mieszkalnych położonych na działkach nr (...) w miejscowości C. , gminie B. , - 40.000 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości rynkowej i użytkowej ich nieruchomości, obie kwoty z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia do
Czytaj więcej»

II C 303/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-04-27

Data publikacji: 2018-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 303/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2018 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Liczberska – Dębska Protokolant: staż. Adam Bęczkowski po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa G. P. i A. P. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. o zapłatę kwoty 110.000 zł 1 zasądza od Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w B. na rzecz G. P. kwotę 7.165,20 zł (siede
Czytaj więcej»

II C 306/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-25

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 306/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, w II Wydziale Cywilnym, w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Kaźmierak Protokolant: sekr. sąd. Anna Krzesłowska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. J. i J. J. przeciwko Miastu Ł. o 100.000 zł. 1.zasądza od Miasta Ł. solidarnie na rzecz A. J. i J. J. kwotę 86.100 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

II C 306/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 306/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 21 grudnia 2012 r., skierowanym przeciwko Miastu Ł. reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Ł. , powodowie A. J. i J. J. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego kwoty 100.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (...) , dla której w Sądzie Rejonowym
Czytaj więcej»

II C 308/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-02-14

Data publikacji: 2014-03-03

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 308/13 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 marca 2013 roku, skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , C. P. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego: - kwoty 90.000 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 26 października 2012 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia zgodnie z art. 446 § 4 k.c. - kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 7200 złotych wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych, ewe
Czytaj więcej»

II C 303/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-05-14

Data publikacji: 2018-08-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II C 303/14 UZASADNIENIE W pozwie z 11 kwietnia 2012 r. G. i A. małżonkowie P. wnieśli o zasądzenie, solidarnie co 5/6 części, a nadto na rzecz G. P. w 1/6 części, od Skarbu Państwa - (...) Zarządu (...) w B. następujących kwot: - 70.000 zł tytułem kosztów nakładów niezbędnych do rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego położonego na działce nr (...) w miejscowości C. , gminie B. , - 40.000 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości rynkowej i użytkowej ich nieruchomości, obie k
Czytaj więcej»

II C 314/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-12-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II C 314/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia S.O. Ewa Steckiewicz-Ochocka Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Loska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko Skarbowi Państwa- Aresztowi Śledczemu w Ł. o zadośćuczynienie 1 oddala powództwo; 2 przyznaje i nakazuje wypłacić na rzecz r.pr. F. K. z Kance
Czytaj więcej»