Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
41271

I C 1009/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-12-08

Data publikacji: 2018-01-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1009/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 14 lipca 2017 roku profesjonalny pełnomocnik ustanowiony z urzędu dla powódki R. A. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki R. A. kwoty 80.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, stres i utratę zdrowia w związku z naruszeniem dóbr osobistych powódki w postaci dobrego imienia, czci i spokoju, wystąpienia u powódki
Czytaj więcej»

I C 1012/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-12

Data publikacji: 2018-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1012/16 UZASADNIENIE Pozwem z 11 kwietnia 2016 roku B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. B. kwoty 95.709,59 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień wniesienia pozwu wynosiły 14% w skali roku od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wsk
Czytaj więcej»

I C 1015/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-10

Data publikacji: 2015-08-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1015/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Karol Ike - Duninowski Protokolant: sekr. sąd. Stanisława Kwiryńska - Śniadek po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. S. i D. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zadośćuczynienie i zwrot kosztów pogrzebu I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1026/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-06-22

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1026/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jolanta Żałoba Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2015 roku w Łodzi sprawy powództwa M. T. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) z siedzibą w Ł. o stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwały ewentualnie uchylenie uchwały 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powod
Czytaj więcej»

I C 1026/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-07-06

Data publikacji: 2015-07-15

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1026/14 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 2 lipca 2014 roku skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. powód M. T. (1) wniósł o: 1. stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwały nr 7/2014 walnego zgromadzenia pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w Ł. z dnia 24 czerwca 2014r w sprawie uchylenia uchwały rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) /2014 z dnia 20 maja 2014r w sprawie powołania na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) p.
Czytaj więcej»

I C 1031/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-03-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1031/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Barański Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2019 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Uniwersytetowi Medycznemu w Ł. o zapłatę kwoty 940.655,89 zł 1 zasądza od (...) w Ł. na rzecz (...) spółki z ograniczon
Czytaj więcej»

I C 1028/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-13

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1028/15 UZASADNIENIE Pozwem z 17 maja 2013 roku powód D. C. (1) , w imieniu którego działał jego opiekun – D. C. (2) – wniósł o zasądzenie od pozwanego – (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda kwoty 61.048,91 złotych odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 2 marca 2013 roku do dnia zapłaty, a także o podwyższenie wypłacanej na jego rzecz przez pozwanego renty z kwoty po 2.400 złotych miesięcznie do kwoty po 5.818 złotych miesięcznie, począwszy od dnia 1 lutego 2010 roku i
Czytaj więcej»

I C 1035/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-08-12

Data publikacji: 2020-12-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1035/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 12 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Karol Ike-Duninowski Protokolant:st. sekr. sąd. Magdalena Lelewska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) S. A. w W. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowemu (...) spółce jawnej w K. , J. M. , I. M. i M. P. o zapłatę na skutek zarzutów od nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Ł
Czytaj więcej»

I C 1035/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-08-12

Data publikacji: 2020-12-21

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt I C 1035/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 17 kwietnia 2018 r. powód (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty z weksla, że pozwani Przedsiębiorstwo Handlowe (...) Spółka Jawna , J. M. , I. M. i M. P. mają zapłacić solidarnie kwotę 409.566,46 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych i kwotą 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
Czytaj więcej»

I C 1042/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2020-01-13

Data publikacji: 2020-01-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: za wyjątkiem jednoznacznie sformułowanych postanowień określających główne świadczenia stron, w tym rentę lub wynagrodzenie, pozostałe postanowienia umowy zawierane z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającymi jego interesy ( (...)
Sygnatura akt I C 1042 /18 UZASADNIENIE Pozwem z 21 marca 2018 r., złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na swą rzecz solidarnie od pozwanych: R. P. (1) , P. P. i Z. P. kwoty 645.500,55 zł w tym: - kwoty 586.630,46 zł tytułem spłaty kapitału - z odsetkami liczonymi od dnia 13 marca 2018 roku w wysokości podwojonego oprocentowania umownego, które na dzień sporządzenia pozwu wynosiło 9,88% (oprocentowanie umowne stanowi sumę
Czytaj więcej»