Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
50860

X GC 817/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-06-12

Data publikacji: 2018-08-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 817/16 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 3 października 2016 r. powód B. W. , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w R. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 3.000 złotych tytułem utraconego zarobku na skutek nakłonienia przez pozwanego podmiotu trzeciego – (...) spółki jawnej w Ł. reprezentowanej przez Z. K. (1) do rezygnacji z zakupu wyceny nieruchomości (operatu szacunkowego) od powoda, co zdaniem powoda stanowi narusz
Czytaj więcej»

X GC 821/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 821/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym 8 października 2014 r. P. S. zażądał uchylenia uchwały nr 3 podjętej na walnym zgromadzeniu pozwanej spółki 9 września 2014 r. oraz zasądzenia od pozwanej zwrotu kosztów procesu (pozew, k. 2-6) . Na wstępie uzasadnienia pozwu powód wskazał, że inny wspólnik pozwanej‑Skarb Państwa wszedł w posiadanie akcji, nie mając do tego żadnych uprawnień. Ponadto, zaskarżona uchwała narusza dobre obyczaje, godzi w interesy samej spółki a jednocześnie ma na
Czytaj więcej»

X GC 823/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2015-08-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 823/14 UZASADNIENIE Powód, (...) z siedzibą w W. w pozwie z dnia 10 października 2014 roku wniósł o nakazanie pozwanej, Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Usługowo – Handlowemu (...) - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. maszyny pomiarowej LH 6-7-5 ( W. 3) o systemie (...) o zakresie pomiaru: 650x750x500 mm (zwanej dalej maszyna pomiarową LH 6-7-5) znajdującej się w posiadaniu pozwanej, o wartości maszyny 48.065 EUR, której powód jest właścicielem a także o zasądze
Czytaj więcej»

X GC 824/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt X GC 824/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 10 października 2014 roku powódka (...) sp. z o.o. z siedzibą w T. wniosła o zasądzenie od pozwanej (...) sp. z o.o. z siedzibą w T. kwoty 1.042.953,71zł wraz z odsetkami od dnia złożenia pozwu oraz kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powódka wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powódka sprzedawała materiały budowlane na rzecz spółki (...) J.K. (...)
Czytaj więcej»

X GC 825/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-22

Data publikacji: 2016-08-30

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt X GC 825/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Maciejewski Protokolant: sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 czerwca 2016 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko (...) Spółce komandytowej we W. o zapłatę 2.756.903,79 CHF 1 zasądza od (...) Spółki komandytowej we W. na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. :
Czytaj więcej»

X GC 841/20

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2021-06-22

Data publikacji: 2022-03-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. Akt. X GC 841/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Sądu Okręgowego Dorota Sulińska - Kowalska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2021 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Ł. przeciwko (...) w Ł. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz (...) w Ł. kwotę 5.417 zł. (pięć tysięcy czterysta siedemnaśc
Czytaj więcej»

X GC 842/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-05-23

Data publikacji: 2014-06-24

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt X GC 842/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Maciejewski Protokolant: sekr. sąd. Anna Parteka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2014 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko J. G. o zapłatę 94.349,84 zł 1 zasądza od J. G. na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 94.349,84 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterd
Czytaj więcej»

X GC 843/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-04-01

Data publikacji: 2014-06-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 843/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Tomasz Bajer Protokolant: sekr. sąd. Natalia Dąbek po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2014 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i G. K. przeciwko J. P. (1) i J. P. (2) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności w zakresie kwoty 205.961 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt je
Czytaj więcej»

X GC 853/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt X GC 853/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia S.O. Bartosz Kaźmierak Protokolant: st.sekr.sąd. Marzena Kołacz po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa: Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. w upadłości likwidacyjnej przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzib
Czytaj więcej»

X GC 846/22

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2022-12-20

Data publikacji: 2023-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. X GC 846/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodnicząca: sędzia Marzena Rudnik – Niewrzał Protokolant: sekretarz sądowy Paula Adamczewska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2022 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od po
Czytaj więcej»