Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1551/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-05-25

Sygn. akt I C 1551/14 (I C 1552/14)

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Żałoba

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Lelewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2015r w Ł.

sprawy z powództwa A. K. i H. K.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

1.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz A. K. kwotę 35.000,00zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 7 października 2014 roku do dnia zapłaty – tytułem zadośćuczynienia;

2.  oddala powództwo A. K. w pozostałej części;

3.  zasądza od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz H. K. kwotę 45.000,00zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 7 października 2014 roku do dnia zapłaty – tytułem zadośćuczynienia;

4.  oddala powództwo H. K. w pozostałej części;

5.  zasądza od A. K. na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 1.631,50 zł (jeden tysiąc sześćset trzydzieści jeden złotych 50/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

6.  znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy powódką H. K. a pozwanym Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym w W.;

7.  nakazuje pobrać od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 4.000,00 zł (cztery tysiące) tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od uwzględnionej części powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Barszczak vel Bartczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Żałoba
Data wytworzenia informacji: