Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1869/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-01-24

Sygn. akt I C 1869/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2018r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie, renty i ustalenie

I. 1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz A. M.:

a) kwotę 106.000 (sto sześć tysięcy) złotych, tytułem dopłaty zadośćuczynienia, przy czym:

-

kwotę 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 3 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

-

kwotę 17.000 (siedemnaście tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 22 sierpnia 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

-

kwotę 19.000 (dziewiętnaście tysięcy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 maja 2017r. do dnia zapłaty,

b) kwotę 9.500 (dziewięć tysięcy pięćset) złotych, tytułem dopłaty odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 22 sierpnia 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

c) kwotę 2.400 (dwa tysiące czterysta) złotych, tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej za okres od sierpnia 2014r. do dnia 30 października 2014r. z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty,

d) kwotę 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych, tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej za okres od listopada 2014r. do dnia 31 marca 2016r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 maja 2017r. do dnia zapłaty,

e) kwotę 8.000 (osiem tysięcy) złotych, tytułem skapitalizowanej renty na zwiększone potrzeby za okres od sierpnia 2014r. do dnia 31 marca 2016r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 maja 2017r. do dnia zapłaty,

f) kwotę 2.156,60 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć 60/100) złotych, tytułem częściowego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

II. ustala, że (...) Spółka Akcyjna w W. odpowiada wobec A. M. za skutki wypadku z dnia 8 maja 2013r., które mogą ujawnić się u powódki w przyszłości;

III.  oddala powództwo w pozostałej części i nie obciąża powódki nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

IV.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 11.229 (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: