Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1152/16 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-12-19

I ACa 424/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 23 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, pozwany, przesunięcie osi, wartość, połać dachów, faktura, usterka, prawo odstąpienia, pochylenie, opinia biegłego, wada przedmiotu umowy, należny powód, uprawnienie do odstąpienia, przyjęcie przedmiotu, usunięcie wady, projekt, praca wykonana, posadowienie ścian, wynagrodzenie, kaucja gwarancyjna
Zobacz»

VIII Ca 68/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wypadek odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia od umowy, umowa wzajemna, skutek odstąpienia, obowiązek drugiej strony umowy, językowym punktem, roszczenie określone w ustawie, wykonanie umownego prawa odstąpienia, zniweczenie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o dzieło, wypadek odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia od umowy, umowa wzajemna, podstawa odstąpienia od umowy, skutek odstąpienia, zwrot spełnionego świadczenia, oddanie dzieła, roszczenie wynikające z umowy, rzeczy odmienne, obowiązek drugiej strony umowy, przesłanka roszczenia powódki, językowym punktem, jurysprudencja, roszczenie o zwrot wynagrodzenia, argument przywołany przez sąd, roszczenie określone w ustawie, zniesienie stosunku prawnego, wykonanie umownego prawa odstąpienia, zniweczenie umowy
Zobacz»

I ACa 435/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 maja 2015

Data publikacji: 27 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, organizacja placu budowy, koszt organizacji, wadliwość robót, wada usuwalna, wartość szkody powoda, nachylenie dachu, pozwany, budynek, przesunięcie ściany, stan zaawansowania, szkoda, wada trwała, usterka, płatność, szkoda wynikła, kara umowna, inwentaryzacja, umowa w razie, roszczenie odszkodowawcze
Zobacz»

III Ca 294/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 13 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pies, zwrot ceny, strona sądu, prawo pierwokupu, kolejne przeniesienie własności, rozwiązanie przez strony umowy, rozwiązywana umowa, baza prawna, celowe rozwiązanie, wygaśnięcie umowy, przepis zasady, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, wynik sprawy, umowa o charakterze wzajemnym, wniosek i konkluzja, przepis kodeksu cywilnego, cena na poziomie, strona na określenie, byt prawny umowy, zakończenie bytu
Zobacz»

I ACa 2033/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 września 2015

Data publikacji: 25 maja 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pożar, odstąpienie od umowy, prawo zatrzymania, lokal, pozwany, wartość sprzętu, zaliczka, instalacja, urządzenie, zmieniarka, roszczenie, zwrot spełnionego świadczenia, robocizna, rynek najmu, oświadczenie o odstąpienia, sprzęt nagłośnieniowy, tuner, mieszkanie, potrącenie, zwrot rzeczy
Zobacz»

I ACa 1532/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, balkon, pozwany, wykonanie drugiego etapu, poziom stropu, umowa łącząca strony, drugi etap robót, podstawy prywatnej, drugi etap prac, oświadczenie o odstąpienia, część należności, powodu postępów, opóźnienie powoda, wykonana część prac, budowa, faktura, wynagrodzenie za wykonaną część, realizacja umowy, ocena bezskuteczności, jakość
Zobacz»

II C 532/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 lutego 2020

Data publikacji: 21 lutego 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ława fundamentowa, umowa o roboty budowlane, odstąpienie od umowy, rękojmia, praca odkrywkowa, pozwany, termin przedawnienia, obiekt, wada budynku, oświadczenie o odstąpienia, powództwo wzajemne, strop, inwestor, związanie, wykonanie uprawnienia, stan techniczny kamienic, posadowienie ścian, zatwierdzony projekt, dolne żebro, skutek odstąpienia
Zobacz»

V ACa 485/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 października 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dotacja, projekt inwestycyjny, warunek uruchomienia, nakład inwestycyjny, odstąpienie od umowy, pozwany, wsparcie kapitałowe, dyspozycja przelewu, fundusz europejski, pierwsza transza, uruchomienie programu, instancja przepisu, trzecia rata wynagrodzenia, zwrot spełnionego świadczenia, pozew, roszczenie o zwrot wynagrodzenia, druga i trzecia rata, przedmiot umowy, całość nakładu, konkretny przypadek
Zobacz»

I C 591/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 30 kwietnia 2013

Data publikacji: 21 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • spoina, budynek mieszkalny, odstąpienie od umowy, wybudowanie, rozbiórka budynku, usterka, wada, opinia instytutu naukowego, sporny budynek, obiekt, wydział budownictwa, bloczek, projekt budowlany, pozwany, politechnika, umowa o roboty budowlane, nadproże, wznoszenie muru, budowa, zwrot świadczenia
Zobacz»

I ACa 333/21

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 listopada 2021

Data publikacji: 21 kwietnia 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budowa, odwołanie pełnomocnictwa, lokal, pozwany, mur oporowy, wartość całości, wypowiedzenie pełnomocnictwa, spółka, odstąpienie od umowy, umowa o współpracy, budynek kotłowni, prawa własność, wybudowanie, fundament budynków, numer, inwestycja, nieruchomość, nakład, akt notarialny, umowa wzajemna
Zobacz»

V ACa 696/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2 stycznia 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • beton, ława fundamentowa, ściana fundamentowa, budynek, zaliczka, pozwany, projekt, parter, umowa wzajemna, posadzka, budowa, umowa o roboty, robota budowlana, zwrot świadczenia, grubość, izolacja pozioma, strop, wada, odstąpienie od umowy, wzniesiony obiekt
Zobacz»

V GC 578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 25 lutego 2013

Data publikacji: 20 marca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rura, odbiór maszyny, część zaliczki, przecinarka, pozwany, maszyna do cięcia, specjalne przeznaczenie, odstąpienie od umowy, profil, budowa maszyny, ostateczny termin, postęp budowy, wpłacona zaliczka, skutek odstąpienia, ustalenie terminu odbioru, wcześniejszy odbiór, montaż i uruchomienie, dostarczenie maszyny, jelenia góra, kooperant
Zobacz»

III Ca 80/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

prawo odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, umowne prawo odstąpienia, badana umowa, kara umowna na wypadek, dostawca, skorzystanie z prawa odstąpienia, pozwana spółka, wykładnia, dostawa, przesłanka odstąpienia, statek powietrzny, oświadczenie powoda o odstąpieniu, postanowienie umowy, kara umowna i prawa, dochodzenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, tekst dokumentu, analizowana umowa, termin
Zobacz»

I ACa 1607/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 22 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • drewno, inwestor, strona powodowa, fundament, rachunek wykonawcy, kominek, konstrukcja, umowa, projekt, inwestycja, ściana, harmonogram płatności, wynagrodzenie ryczałtowe, plac budowy, etap, komin, pozwany, robota budowlana, usterka, budynek
Zobacz»

II Ca 250/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 4 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wylewek na parterze, umowa o roboty budowlane, ścianka działowa, okno dachowe, skuteczne odstąpienie, pół miesięcy, ściana działowa, budowa domów jednorodzinnych, dom do stanu surowego, okno, dachówka, zakres umówionych prac, świadek, termin zakończenia robót, zakres zleconych prac, przyczyna niezależna od powoda, praca na dachu, wykonanie umowy o roboty, wynagrodzenie w granicach, dotychczasowy dowód
Zobacz»

V AGa 29/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 listopada 2021

Data publikacji: 9 października 2023

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koncert, odstąpienie od umowy, występ artysty, pozwany, realizacja spektaklu, kara umowna, oświadczenie o odstąpienia, pierwsza instancja, scena, scenariusz, świadek, umowa z dniem, podwyżka, premier, odwołanie, rozmowa telefoniczna, brat, mail, zwrot zaliczki, próba
Zobacz»

I C 2878/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 2 lutego 2018

Data publikacji: 25 października 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • drzwi, strona powodowa, komornik, prawo zatrzymania, demontaż, zwrot otrzymanego świadczenia, profil aluminiowy, pozwany, tytuł wykonawczy, odstąpienie od umowy, zwrot reszty, zapisek urzędowy, prezes powoda, będący przedmiot umowy, zwrot ceny, termin wydania, reszta ceny, należność, zaoferowanie, ustalenie terminów
Zobacz»

III Ca 1537/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 marca 2015

Data publikacji: 22 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praca tynkarska, tynkarz, pozwana spółka, front robót, zwrot zaliczki, powiatowy rzecznik konsumenta, odstąpienie od umowy, folia, wykonanie pracy, kabel, potrącenie, pozwany, dach, dziennik budowy, plac budowy, kładzenie tynków, udostępnienie przedmiotów, wykonanie roboty, instalacja elektryczna, otwór okienny
Zobacz»

I C 226/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 15 października 2021

Data publikacji: 15 grudnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodu wzajemnego, budynek, okno, remont, wykonanie prac remontowych, umowa, praca remontowa w domu, powództwo wzajemne, demontaż dachu, zakup materiałów, wywiezienie, beton, elewacja, umowa o wykonanie prac, taras, okablowanie elektryczne, demontaż, następujące prace, poddasze, podwykonawca
Zobacz»

V ACa 237/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 31 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, kłoda, rozliczenie wynagrodzenia, budowa mała elektrowni wodna, uzgodnienie decyzji, ustalenie lokalizacji inwestycji celu, odstąpienie od umowy, lokalizacja inwestycji celu publicznego, środowiskowe uwarunkowanie, decyzja o ustaleniu lokalizacji, umowa i porozumienie, ostateczne orzeczenie, wyznaczony termin, wydatek na poczet, oświadczenie o odstąpienia, stosowne rozliczenie, wojewódzki sąd administracyjny, część wynagrodzenia, bezskuteczny upływ, wilk
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: