Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII Ga 199/14 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-10-08

I C 815/22

wyrok

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 21 października 2022

Data publikacji: 21 grudnia 2023

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, październik, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, prowadząca działalność, gmina, siedziba, wydział cywilny, październik, sprawa z powództwa, zapłata, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

XIII Ga 1628/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, wydział gospodarczy, pozwany, wyrok sądu rejonowy, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, kwota, postępowanie apelacyjne, sprawa z powództwa, apelacja, zaskarżony wyrok
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, spółka akcyjna, śródmieście w łodzi, ustawowa odsetka za opóźnienie, pięć groszy, wydział gospodarczy, stażysta, zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, pozwany, zapłata kwot, wyrok sądu rejonowy, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, kwota, postępowanie apelacyjne, kwiecień, sprawa z powództwa, apelacja, zaskarżony wyrok
Zobacz»

VI GC 2878/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 21 lutego 2020

Data publikacji: 17 lipca 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, dzień zapłaty, tysiąc, zwrot kosztu procesu, odsetka, kwota, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, stażystka, sad rejonowy, sala, odsetka ustawowa od kwot, dzień zapłaty, pięć tysięcy, tysiąc, zarządzenie, zwrot kosztu procesu, listopad, odsetka, kwota, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład
Zobacz»

V GC 355/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Skierniewicach

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, wierzytelność wchodząca w skład, proces w charakterze powoda, wspólny majątek wspólników, skład majątku wspólnego, zakończeniu odbiorów, współuczestnictwo materialne, dochodzenie wierzytelności, wspólna spółka, drugi wspólnik, usunięcie wszelkich usterek, łączna legitymacja procesowa, prawidłowe usunięcie, charakter współwłasności, proces po stronie powodowej, majątek spółki cywilnej, czas trwania spółki, możliwość wstąpienia, upływ okresu gwarancji, odbiór końcowy inwestycji
Zobacz»

XVI GC 4972/18

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 marca 2021

Data publikacji: 13 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, wydział gospodarczy, tysiąc, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, odsetka, sprawa z powództwa, październik, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, wydział gospodarczy w składzie, majątek wspólny, odsetka ustawowa za opóźnienie, wydział gospodarczy, siedziba, tysiąc, warszawa, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, odsetka, marzec, sprawa z powództwa, m, październik, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład
Zobacz»

XV GC 754/14

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2015

Data publikacji: 10 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, tysiąc, wydział gospodarczy, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, kwota, ustawowe odsetki, pozwany, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, wydział gospodarczy w składzie, warszawa w warszawie, pięć tysięcy złotych, tysiąc, wydział gospodarczy, zapłata kwot, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, kwota, ustawowe odsetki, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwiecień, sprawa z powództwa, m, listopad, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

VI GC 581/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 8 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, poręczyciel, jastrząb, hipoteka, weksel, zdrój, istnienie legitymacji procesowej, zgoda na wykreślenie, zaspokojony wierzyciel, nakaz zapłaty, pozwany, dokonana zapłata, umowa spółki cywilna, współuczestnictwo, pozew, akt sądu okręgowego, konstrukcja wstąpienia, członek rodziny wspólników, zobowiązanie wspólników spółki cywilnej, spłata długów
Zobacz»

VIII Ga 33/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 27 czerwca 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa najmu, pozwany, zmiana podmiotowa, zobowiązanie spółki, opłata eksploatacyjna, czynsz najmu, zaległość, faktura za miesiąc, należność za miesiąc, apteka, lokal, wystąpienie wspólnika, czynsz za marzec, wspólnik ze spółki, zobowiązanie osobiste, odpowiedzialność wspólnika, strona najemcy, skład osobowy spółki cywilnej, rata
Zobacz»

III AUa 1421/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 lutego 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, jednostka organizacyjna, płatnik składki na ubezpieczenia, osobę ubezpieczenia, składka na własne ubezpieczenie, osoba fizyczna, przedsiębiorca, osoba prawna, prowadzenie spraw spółki, własne ubezpieczenie społeczne, ustawa z dniem, obowiązek wspólnika, system ubezpieczeń społeczny, prowadząca działalność gospodarcza, ewidencja działalności gospodarczej, podmiotowość prawna, pozarolnicza działalność gospodarcza, przepis o działalności gospodarczej, ustawa o krajowym rejestrze, odpowiedzialność solidarna wspólników
Zobacz»

XIII Ga 319/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 17 października 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, kwota
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa przechowania, pozwany, na czarno, przelew, żona pana, dowód dokonanych wpłat, przekazanie spornych kwot, pieniądz od kontrahentów, roszczenie wspólnika, pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania, potwierdzenie faktur, kwota, konto sprzedawcy, pracownik spółki, przypadku wspólników, przyjmowanie pieniędzy, forma dokumentowania, przechowanie pieniędzy, interes w złożeniu
Zobacz»

VI GC 563/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 17 marca 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, faktura vat, pozwany, aneks, umowa spółki cywilna, ustąpienie ze spółki, spółka cywilna pod firmą, wierzyciel spółki, wniosek o wpis zmiany, zobowiązanie spółki cywilnej, zobowiązanie wobec wierzycieli, cofnięcie pozwu, centralna ewidencja, pismo z dna, wniosek powodów o przeprowadzenie, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, umowa sprzedaży, istotna spółka, zgłoszenie zaprzestań, wydział gospodarczy w składzie
Zobacz»

X GC 1086/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 marca 2015

Data publikacji: 27 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, tysiąc, dzień zapłaty, wydział gospodarczy, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, kwota, grudzień, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • prowadząca działalność gospodarcza, wspólnik spółki cywilnej, tysiąc, dzień zapłaty, wydział gospodarczy, marzec, zwrot kosztu procesu, ustawowe odsetki, kwota, grudzień, sprawa z powództwa, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie
Zobacz»

X Ga 558/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 listopada 2014

Data publikacji: 1 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, dokument prywatny, pozwany, wyrok sądu rejonowego poznań, wewnętrzny podział, umowa w imieniu spółki, zeznanie syna, umowa dzierżawy, prawdziwość dokumentu, aparatura, laboratorium, stare miasto, zaangażowanie uczuciowe, stosunek spółki cywilnej, wewnętrzne ograniczenia, zaufanie, oświadczenie zawarte w dokumentach, protokół, działanie w spółce, produkt medyczny
Zobacz»

III Ca 779/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 22 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, postępowanie uproszczone, majątek wspólny wspólników, wierzytelność wchodząca w skład, współuczestnictwo materialne, dochodzenie wierzytelności, współuczestnictwo konieczne, samodzielne dochodzenie, naprawa towaru, legitymacja procesowa łączna, współuczestnik konieczny, skład majątku wspólnego, charakter współuczestnictwa, wspólność, dopuszczenie w postępowaniu, zmiana podmiotowa, przekształcenie podmiotowe, brak legitymacji procesowej, pełna legitymacja czynna, niepodzielność majątku
Zobacz»

VI GC 384/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 26 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zapłata, odsetka
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa sprzedaży, pozwany, woda mineralna, odpowiedzialność za zobowiązanie, zapłata, spółka cywilna pod firmą, odsetka, wniosek o wpis zmiany, aneks, zobowiązanie spółki cywilnej, faktura, wezwanie do zapłaty, zapłata ceny sprzedaży, nakaz zapłaty, kalkulacja, centralna ewidencja, termin zapłaty, pismo z dna, towar
Zobacz»

VI Ga 207/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 20 września 2013

Data publikacji: 17 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, współuczestnictwo materialne, samodzielne dochodzenie, majątek wspólny wspólników, wierzytelność wchodząca w skład, postępowanie uproszczone, współuczestnictwo konieczne, dochodzenie wierzytelności, wspólność, legitymacja procesowa łączna, współuczestnik konieczny, charakter współuczestnictwa, współwłasność łączna, zmiana podmiotowa, wyrok zaoczny, umowa spółki cywilna, strona powodowa, brak legitymacji procesowej, skład majątku wspólnego, podmiotowość spółki
Zobacz»

I AGa 176/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 18 września 2020

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zapłata
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, aneks do umowy spółki, wierzyciel wspólnika, rygor zapłaty, pozwany, zapłata kary umowna, związek z prowadzeniem działalności, umowa spółki cywilna, zobowiązanie wspólników spółki cywilnej, niedopuszczenie do sytuacji, działalność w ramach spółki, zobowiązanie powstałe w związku, dzień zawarcia aneksu, wierzyciel spółki, charakter niepieniężny, spełnienie świadczenia niepieniężnego, aga, charakter pieniężny, świadczenia pieniężne, zapłata
Zobacz»

X GC 427/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej, pozwany, zapłata
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, zobowiązanie spółki cywilnej, solidarność dłużników, współdłużnik solidarny, zapłata ceny sprzedaży, towar przez powódkę, roszczenie pozwu, nakaz zapłaty, poświadczona kopia, jakość towarów, cofnięcie pozwu, pozwany, sprzedany towar, faktura, regulowanie zobowiązania, uzgodnienie strony, sprzedawca, zapłata, wykorzystania towarów, wierzyciel
Zobacz»

V Ga 319/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 marca 2018

Data publikacji: 8 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, część budynków gospodarczych, czynność zachowawcza, legitymacja czynna, opuszczenie i opróżnienie, wspólna spółka, majątek wspólny wspólników, łączna legitymacja, nakaz opuszczenia, zajmowana część, część nieruchomości, wspólność łączna, własność, skład majątków, żądanie eksmisji, współwłaściciel, łączny udział, współuczestnictwo materialne, współuczestnictwo konieczne, drugi wspólnik
Zobacz»

II C 648/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 9 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wspólnik spółki cywilnej
 • Powiązana tematyka
  • spółka cywilna
 • Ważne frazy
  • wspólnik spółki cywilnej, umowa limitu, przystąpienie do spółki, zysk i strata spółki, spadkodawca, zmiana w podziale, podstawa aneksu, odpowiedzialność za długi spadkowe, kredytobiorca, spadkobierca, umowa spółki cywilna, spadek, zobowiązanie, historia spłaty, strata w związku, rozszerzenie, uruchomienie kredytów, przystąpienie do długu, okres kredytowania, sprzeciw
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Bluszcz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenona Wasielewska-Stańczyk
Data wytworzenia informacji: