Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1903/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-05-28

Sygn. akt I C 1903/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Żałoba

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Lelewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2015 roku w Ł.

sprawy powództwa M. K.

przeciwko A. M.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

1.  uznaje za bezskuteczną wobec powoda M. K. czynność prawną w postaci umowy przeniesienia udziału wynoszącego 2/3 (dwie trzecie) części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr (...), o powierzchni 0,1159 ha, położonej w Ł. przy ul. (...)/(...)oraz udziału wynoszącego 2/3 (dwie trzecie) części w prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, posadowionego na tej działce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą KW nr (...) – zawartej pomiędzy A. M. a jej mężem J. M. w dniu 8 czerwca 2012 roku w formie aktu notarialnego przez Notariuszem Z. K. w jej Kancelarii Notarialnej w Ł. za numerem repertorium A 2114/2012, ograniczając bezskuteczność tej umowy do celów zaspokojenia wierzytelności przysługującej M. K. wobec J. M. wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 września 2009 roku w sprawie sygn. akt I ACa 427/09, dotyczącym należności głównej w kwocie 594.510,06 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć złotych 06/100) wraz z ustawowymi odsetkami od tej należności od dnia 19 kwietnia 2007 roku do dnia zapłaty oraz kwoty 36.943 zł z tytułu kosztów procesu i kwoty 35.126 zł z tytułu zwrotu koszów procesu za postępowanie apelacyjne;

2.  zasądza od A. M. na rzecz M. K. kwotę 36.946,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Barszczak vel Bartczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Żałoba
Data wytworzenia informacji: