Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1903/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-05-28

II C 74/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, użytkownik wieczysty, komunalizacja, przedmiotowa nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, kserokopia, ustawa o gospodarce, decyzję komunalizacyjną, księga wieczysta, prawo własności budynków, prawo i roszczenie, miasto, przeniesienie, naniesienie budowlane, dotychczasowy użytkownik, prawo użytkowania wieczystego gruntu, postanowienie o przeniesieniu, pozwany
Zobacz»

XVI C 1188/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2019

Data publikacji: 8 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata roczna, nieruchomość, czynsz symboliczny, prawo użytkowania wieczyste, grunt, dekret, opłata symboliczna, prezydent, księga wieczysta, użytkownik wieczysty, repertorium, gospodarka nieruchomościami, wysokość opłaty, samorządowe kolegium odwoławcze, umowa zniesienia współużytkowania, nieruchomość gruntowa, właściciel, sąd administracyjny, wieczysta przedmiotowa nieruchomość, wieczysta dzierżawa
Zobacz»

I C 1669/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2015

Data publikacji: 21 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, opłata roczna, prezydent, aktualizacja, strona powodowa, ustalenie warunków zabudowy, opłata od użytkowania wieczystego, pozwany, użytkownik wieczysty, zmniejszenie opłaty, nieruchomość, udział w prawie użytkowania, w prawo, postępowanie administracyjne, gospodarka nieruchomościami, ustawa o gospodarce, samorządowe kolegium odwoławcze, stawka procentowa opłaty, użytkowanie wieczyste zgodnie, wysokość opłaty
Zobacz»

IX C 377/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 lutego 2022

Data publikacji: 6 maja 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w prawo, nieruchomość gruntowa, prawa własność, cela mieszkaniowa, prawo użytkowania wieczystego gruntu, zmiany cel, wysokość opłaty rocznej, użytkowanie wieczyste nieruchomości, stawka procentowa opłaty roczna, udział w prawach, dzień przekształcenia, rejonowy gdańsk, gospodarka nieruchomościami, lokal, ustawa o gospodarce, północ, ustawa o przekształceniu
Zobacz»

I C 1233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 października 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, proporcjonalne rozliczenie, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, rozliczenie opłaty, użytkownik wieczysty, część opłaty rocznej, strona powodowa prawa użytkowania, rata, czas trwania użytkowania wieczystego, przedmiotowa działko, gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczystego przedmiotowego, powierzchnia, świadczenie niepodzielne, zbycie przez stronę powodową, przysługiwanie, zbycie prawa, zbywca prawa, siedziba
Zobacz»

V Ca 768/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2017

Data publikacji: 23 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • udział w prawie użytkowania, nieruchomość, prawo użytkowania wieczyste, przysługujący powód, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, w prawo, wysokość opłaty za użytkowanie, wypowiedzenie opłaty rocznej, opłata za użytkowanie wieczyste, wysokość opłaty rocznej, aktualizacja opłaty, powodów udziału, lokal garażowy, wartość nieruchomości, operat, powodów prawa, prawo użytkowania wieczystego gruntu, kolegium, prawa własność, nieruchomość wspólna
Zobacz»

IX Ca 481/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 1 października 2015

Data publikacji: 9 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, udział w prawie użytkowania, gospodarka nieruchomościami, użytkownik wieczysty, w prawo, opłata roczna za użytkowanie, stawka procentowa opłaty roczna, pozwany, skuteczne podwyższenie, aktualizacja opłaty, gospodarka gruntami, wypowiedzenie z dniem, opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste spornej nieruchomości, zapłata, grunt i wywłaszczenie nieruchomości, nowa wysokość opłaty, ustawa o gospodarce, podwyższenie stawki
Zobacz»

II C 54/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • byłych użytkowników, państwa prezydentów, użytkowanie wieczyste gruntu, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, stosunek użytkowania wieczystego, śródmieście w łodzi, okres roku kalendarzowego, opłata za użytkowanie, prezydent miasta, prawo rzeczowe, stosowna część opłaty, świadczenie niepodzielne, część opłaty rocznej, możliwość korzystania przez użytkownika, zapłata opłaty, nabywca użytkowania wieczysty, wysokość rocznej opłaty, korzystanie przez użytkownika wieczystego, zobowiązanie realne
Zobacz»

VI C 663/23

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 12 września 2023

Data publikacji: 10 stycznia 2024

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, księga wieczysta, wydanie zaświadczenia, użytkowanie wieczyste gruntu, prawa własność, nieruchomość, dotychczasowy użytkownik wieczysty, opłata roczna za rok, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, w prawo, gospodarka nieruchomościami, opłata jednorazowa, moc prawa, obowiązek wnoszenia, decyzja wojewody, opłata za użytkowanie, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, ustawa, gmina, wnoszenie opłaty
Zobacz»

II Ca 371/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, zbycie prawa użytkowania wieczystego, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami, stare miasto w poznaniu, zapłata opłaty roczna, rejonowy poznań, właściciel, możliwość przerzucenia, przypadek zbycia, część opłaty rocznej, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, dłużnik, nabywca prawa użytkowania wieczystego, korzystanie przez użytkownika wieczystego, czas trwania użytkowania, zbywca, proporcjonalna część
Zobacz»

I C 1545/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 12 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, rok kalendarzowy, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, wpis użytkowania wieczystego, czas trwania użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość, rok nowy, starosta, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, korzystanie przez użytkownika, nieruchomość gruntowa, kompan, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, dzień użytkowania, aktualizacja opłaty, opłata roczna za użytkowanie, razie przekształceń, fakt dokonania wpisu
Zobacz»

III Ca 103/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 marca 2018

Data publikacji: 9 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • gospodarka nieruchomościami, prawo użytkowania wieczyste, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, nieruchomość, obowiązek zapłaty opłaty rocznej, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wpis do księgi, rok kalendarzowy, ustawa z dniem, księga wieczysta, możliwość korzystania przez użytkownika, dzień sporządzenia aktu notarialnego, korzystanie przez użytkownika wieczystego, postępowanie uproszczone, czas trwania użytkowania wieczystego, miasto, trwania prawa, ustalenie wysokości opłaty rocznej, sprawa wniosku, dokonanie wpisu
Zobacz»

VIII C 331/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, umowa przeniesienia prawa użytkowania, ustawa o gospodarce, okres użytkowania wieczystego, nabywca, system teleinformatyczny, proporcjonalny podział, opłata za użytkowanie wieczyste, zbycie użytkowania wieczystego, pośrednictwo systemów, zapłata opłaty roczna, prawo użytkowania wieczystego niezabudowanego, wieczysta nieruchomość, notariusz, podział opłaty, prawo o notariacie
Zobacz»

VIII C 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 12 maja 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, opłata za użytkowanie wieczyste, strona powodowa, użytkownik wieczysty, nieruchomość, pozwany, zbycie prawa użytkowania wieczystego, wysokość opłaty rocznej, wystawienie wezwania, dotychczasowa opłata, obowiązek uiszczania opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, zmniejszenie opłaty, odsetka, należność, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, zapłata, użytkowanie wieczyste nieruchomości, przypadek zbycia
Zobacz»

I C 326/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sopocie

Data orzeczenia: 18 marca 2021

Data publikacji: 6 czerwca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, opłata roczna za użytkowanie, księga wieczysta nieruchomości gruntowej, oda, użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, odrębna własność lokali, pozwany, użytkowanie wieczyste za rok, wysokość opłaty rocznej, wierzytelność, opłata za użytkowanie wieczyste, odsetka ustawowa za opóźnienie, ekspektatywa nabycia, oświadczenie o potrąceniu, opłata roczna za rok, umowa o oddanie nieruchomości, nabycie prawa użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty
Zobacz»

VI ACa 1292/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2016

Data publikacji: 2 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, gospodarka nieruchomościami, obowiązek uiszczenia pierwszej opłaty, ustawa o gospodarce, prawo użytkowania wieczyste, posiadacz, brzmienie pierwotne, ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, grunt, budynek, odrębna uchwała, pomoc publiczna, mapa, celów sądowych, zwolnienie z pierwszej opłaty, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, przydział lokalu użytkowego, zwolnienie powoda z obowiązku, biegły sądowy geodeta, dokument o przekazaniu
Zobacz»

II Ca 1408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 30 sierpnia 2016

Data publikacji: 2 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, opłata za użytkowanie wieczyste, nieruchomość, wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, właściciel nieruchomości, ustawa o gospodarce, zbycie prawa użytkowania wieczystego, opłata roczna za użytkowanie, cała opłata, strona powodowa, okres korzystania z nieruchomości, buła, część opłaty rocznej, czas trwania użytkowania wieczystego, własność, prawo użytkowania wieczyste nieruchomości, okres użytkowania wieczystego, obowiązek uiszczenia opłaty
Zobacz»

II Ca 3/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 14 lutego 2013

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • prawo użytkowania wieczyste, zbycie prawa użytkowania wieczystego, gospodarka nieruchomościami, opłata roczna za użytkowanie, nieruchomość, część opłaty rocznej, zmniejszenie opłaty rocznej, rok kalendarzowy, trwanie użytkowania, świadczenie podzielne, przepis ustawy o gospodarce, złożenie wniosku o wpis, rachunkowa omyłka, redukcja opłaty, przypadek zbycia, możliwość korzystania przez użytkownika, dotychczasowy użytkownik wieczysty, wniesienie opłaty, nabywca prawa użytkowania wieczystego, korzystanie przez użytkownika wieczystego
Zobacz»

III Ca 1823/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • użytkownik wieczysty, prawo użytkowania wieczyste, nieruchomość, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, nabywca, gospodarka nieruchomościami, opłata za użytkowanie wieczyste, część opłaty rocznej, przeniesienie, wpis w księdze wieczystej, stosunek użytkowania wieczystego, wpis do ksiąg wieczysty, wieczyste grunty, okres roku kalendarzowego, oddanie nieruchomości gruntowej, rzeczywisty okres, stosowna część opłaty, świadczenie niepodzielne, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wieczysta przedmiotowa nieruchomość
Zobacz»

VIII C 162/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 28 marca 2019

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

użytkowanie wieczyste
 • Ważne frazy
  • opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste za rok, strona powodowa, prawo użytkowania wieczyste, użytkownik wieczysty, zapłata opłaty za użytkowanie, byłych użytkowników, siedziba, obowiązek uiszczenia opłaty rocznej, odsetka, opłata za rok, powodowy skarb, pozwany, nieruchomość, wieczyste grunty, wysokość opłaty rocznej, opłata roczna za użytkowanie, oddanie nieruchomości, potwierdzenie odbioru, ewidencja gruntów i budynków
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Barszczak vel Bartczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Żałoba
Data wytworzenia informacji: